streda, 20 januára, 2021
Domov Blog Bývalý poradca Kisku bude šéfovať Súdnej rade. Chce robiť všetko inak.

Bývalý poradca Kisku bude šéfovať Súdnej rade. Chce robiť všetko inak.

Súdna rada na Slovenku vznikla v roku 2001 a tvorí ju 18 členov. Jej zriadenie bolo pre Slovenskú republiku základným pilierom pre vstup do Európskej únie. Úlohou Súdnej rady vychádzajúc z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky je Súdna rada, orgán, ktorý garantuje nezávislé postavenie súdnej moci a sudcovskú legitimitu. Je zodpovedná za chod súdnictva, jeho transparentnosť a tým pádom je plnohodnotným partnerom moci zákonodarnej a výkonnej . Rozloženie členov Súdnej rady a ich menovanie do funkcie člena súdnej rady je rozdelené tak, že troch členov menuje prezident Slovenskej republiky, traja členovia sú volení Národnou radou Slovenskej republiky, traja Vládou a zvyšok Súdnej rady tvoria sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky. Takéto rozdelenie v rámci výberu členov Súdnej rady má zabezpečiť nezávislosť v kontrole súdnictva na Slovensku. Súdna rada je pomocný orgán na zlepšovanie súdnictva v krajine. Do jej pôsobnosti patrí verejná kontrola súdnictva, prijímanie stanoviska, či kandidát na sudcu spĺňa predpoklad sudcovskej spôsobilosti, taktiež navrhuje vláde Slovenskej republiky kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, vyjadruje sa k rozpočtu pre súdy v krajine, dohliada na to, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu, vydáva zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy a mnoho ďalších kompetencií, ktoré ustanovuje zákon o Súdnej rade. Dnes sa stal predsedom Súdnej rady Ján Mazák, ktorý získal 13 hlasov z prítomných 16 členov Súdnej rady. Samotný Ján Mazák má v Slovenskom súdnictve uznávané postavenie, nakoľko bol predseda mestského súdu v Košiciach, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, pôsobil ako advokát, taktiež ako vysokoškolský pedagóg a bol členom Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva. Od roku 2012 zastával funkciu generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej Únie ako člen Európskej spoločnosti verejného práva. V roku 2014 ho novozvolený prezident Andrej Kiska predstavil ako jedného zo svojich poradcov. Dnes sa stal predsedom Súdnej rady. Tento erudovaný odborník sa po svojom zvolení vyjadril, že sa bude snažiť robiť všetko inak ako jeho predchodkyňa najmä v tom, aby celá Súdna rada pracovala a on bude jej moderátorom v pozícií prvý medzi rovnými. Ján Mazák sa ďalej vyjadril, že sa pokúsi skrátiť zasadnutia Súdnej rady, ale ich príprava bude trvať dlhšie. Zásadným spôsobom sa vyjadril, že prinavrátenie dôveryhodnosti považuje za kľúčovú úlohu, ale zároveň aj najťažšiu výzvu pre stav justície v krajine. Ján Mazák je dobrá voľba pre Súdnu radu aj napriek tomu, že nedostal podporu od najväčšej stavovskej organizácie, Združenia sudcov Slovenska , pretože po zvolení sa jasne vyjadril, že bude dbať na to, aby neboli prieťahy v súdnom konaní a bude požadovať vysvetlenia od samotných sudcov pokiaľ k prieťahu dôjde. Zároveň spomenul oblasť etiky, ktorá sa v týchto ťažkých časoch Slovenského súdnictva podpísala pod jeho stav, pretože do funkcií sa dostávali aj aktéri, ktorí nespĺňajú podmienky výkonu sudcu, či už pri samotnom výbere alebo vykonávaní funkcie. Myslím si, že čas ukáže, či Ján Mazák zavŕši svoju bohatú a úspešnú kariéru prinavrátením dôveryhodnosti súdnictva v krajine a či príde k väčšej kontrole súdov a s tým spojených poradných úloh pre súdy, sudcov a samotnému chodu justície na Slovensku.

- Advertisment -

Najčítanejšie

Ministerstvo školstva sa venuje novelám zákonov, ktorých cieľom je modernejšie a slobodnejšie školstvo

Zdroj: TS MŠVVaŠ SRModernejšie a slobodnejšie školstvo. To je ambícia realizácie systémových opatrení a noviel zákonov, ktorým sa Ministerstvo...

V Tatrách pribudnú nové moderné technológie

Zdroj: TS MV SRV zimnom období sú jednou z najčastejších príčin nešťastí v horách lavíny. Pred každým vstupom do...

Vláda schválila Návrh koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024

Zdroj: TS MV SRZámerom materiálu, ktorý na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec, je presadzovať, obhajovať...

Ministerstvo školstva podporí školy sumou 6 miliónov eur

Zdroj: TS MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv vyčlenilo sumu 6 miliónov eur, ktoré...