streda, 21 februára, 2024
Domov Blog Sudcovia ako veľké advokátske ryby a zúfalí Slováci. Tak takto nie!

Sudcovia ako veľké advokátske ryby a zúfalí Slováci. Tak takto nie!

Nie je možné, aby sa na pozíciu sudcu alebo prokurátora dostávali advokáti, ktorí prisluhujú častokrát veľkým advokátskym kanceláriám. Slováci, ktorí sa súdia, sú častokrát vystavení kanceláriám, z ktorých sudcovia pochádzajú. Bude tento spor nestranný? Nie.

Slovenskú justíciu treba reformovať na dvoch úrovniach. O tej druhej sa hovorí málo. Je to úroveň tradícií v súdnictve, profesionálnych štandardov a etických noriem a celkovú kultúru výkonu právnického povolania. Slovensko treba reformovať v oblasti spravodlivosti aj v týchto bodoch nie len v inštitucionálnom postavení. Vízia pre spravodlivé Slovensko musí vychádzať z toho, že ctí princípy deľby moci na výkonnú, zákonodarnú a súdnu moc. V rámci reformy súdnictva sa treba zamerať na okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd a aj samotný Ústavný súd či Špecializovaný trestný súd. Justícia sa neskladá len zo súdov, ale aj z výberových komisií, Súdnej rady, Generálnej prokuratúry a samotného Ministerstva spravodlivosti. Tieto inštitúcie zabezpečujú základné piliere demokracie a venuje sa im v niektorých častiach fungovania málo pozornosti.

Na Slovensku existuje hypotéza o tom , že dôveryhodnosť súdnictva je v dobrom stave pokiaľ je dôvera do 50%, pretože v súdnom spore sa vždy rozhodne len v prospech jedného. Tento argument však nepovažujem za správny, pretože existujú justičné systémy v Európe, ktoré majú dôveru vyššiu ako 50%. Ide napríklad o Fínsko alebo Dánsko. Dôležitým faktorom pre fungovanie súdnictva sú výberové konania, pretože v určitom období boli do súdnictva prijímané veľké počty rodinných príslušníkov sudcov alebo vysokopostavených osôb v justícii. Z analýzy Transparency international Slovensko sa zistilo, že len sedem zo 64 Slovenských súdov nemalo v súdnom systéme ani jedného sudcu, ktorý by mal aspoň jedného blízkeho niekde v justícii. Na zamedzenie vplyvu väzieb medzi súdmi sa v roku 2017 zaviedli hromadné výberové konania, ktoré mali priniesť vyššiu mieru transparentnosti a kvality aktérov, ktorí  sa chcú uchádzať o sudcovské pozície. Hromadné výberové konanie sa skladá z písomnej časti, psychologického posúdenia a ústnej časti. Úspešní kandidát dopredu nevie, na ktorý súd bude pridelený a kde bude vykonávať sudcovské povolanie. Tento model je rozdelený podľa krajov. V praxi to znamená, že okresné súdy nemajú kontrolu nad tým akí aktéri sa im dostávajú na súd. Z hromadného výberového konania na funkciu sudcu sa vytvorila databáza kandidátov a po uvoľnení miesta sudcu na ktoromkoľvek okresnom súde v kraji môže Súdna rada Slovenskej republiky v relatívne krátkom čase navrhnúť prezidentovi Slovenskej republiky kandidáta na vymenovanie sudcu. Pre kvalitné fungovanie justície je nevyhnutné správne nastavenie výberového konania na posty sudcov, pretože to je kontrola toho kto vstupuje do systému.  

Tak ako je uvedené vyššie, niektoré nastavenia v rámci výberového konania v súdnictve boli až do roku 2017 nastavené vyslovene neférovo a netransparentne pri prijímaní nových aktérov. Verejnosť reflektuje tieto skutočnosti a pokiaľ občania vidia, že sudcovia a samotné súdnictvo nefunguje a nie je schopné zabezpečiť férovosť v rámci svojho stavu je zrejmé, že dôveryhodnosť v Slovenské súdy bude nízka. Slovenské súdy získajú dôveru len vtedy ak v systéme bude fungovať zúčtovateľnosť a nezávislosť , nie však nedotknuteľnosť, pretože sa nám môže opakovať nedávny scenár po septembri minulého roka kedy prišlo k zadržaniu niekoľkých sudcov. Pre vyššiu dôveryhodnosť súdnictva sa v prvom rade musíme zamerať na výber ľudí, nie len podľa toho ako uchádzač obstojí vo vedomostných testoch pri výberovom konaní, ale aj na to ako sa aktéri ktorí chcú vstúpiť do sudcovského stavu zachovajú v kritickej situácii ako je napríklad korupcia. Oblasť etickej dilemy je pri výbere veľmi dôležitý faktor, ktorý sa na Slovensku zanedbal. V justícii musia pôsobiť aktéri v rovine primus inter pares – prvý medzi rovnými s kvalitným vzdelanostným, morálnym a ľudským kreditom, aby sa dôveryhodnosť občanov žijúcich na Slovensku zvýšila, len vtedy je sudca hodný rozhodovať o osude či majetku iných.  

- Advertisment -

Najčítanejšie

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Zdroj: STATPEDU Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí...

Slovensko vlani nepotrápil len COVID, ale aj iné mimoriadne udalosti

Rok 2020 bol náročný pre záchranné zložky a celkovo orgány krízového riadenia štátu a samosprávy nielen pre pandémiu koronavírusu. Minulý rok riešili 536 mimoriadnych...

V dôsledku koronavírusu sa na Slovensku uskutočnilo takmer o štvrtinu svadieb menej

Zdroj: ŠÚ SR Za prvých desať mesiacov roku 2020 vstúpilo do manželstva takmer 21 700 párov, čo je o 23...

Máme alarmujúci počet detských obetí obchodovania s ľuďmi

Za minulý rok 2020 bolo zobchodovaných 60 Slovákov. Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi. Tie boli využívané najmä na nútené žobranie...