Máme alarmujúci počet detských obetí obchodovania s ľuďmi

0
288
Obchodovanie s ľuďmi, žobrák. FOTO: OPK

Za minulý rok 2020 bolo zobchodovaných 60 Slovákov. Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi. Tie boli využívané najmä na nútené žobranie a sexuálne vykorisťovanie. Ministerstvo vnútra SR ako gestor problematiky obchodovania s ľuďmi sa od roku 2006 venuje aj pomoci a podpore obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len „program pomoci“).

Na Slovensku bolo za rok 2020 identifikovaných celkom 62 obetí obchodovania s ľuďmi ( 60 prípadov občania SR,  2 prípady cudzí štátni príslušníci). Z toho bolo 27 mužov (3 osoby mladšie ako 18 rokov, t.j. deti) a 35 žien (z toho 13 osôb mladších ako 18 rokov, t.j. deti). Špecializovaný program pomoci má za Ministerstvo vnútra SR v gescii Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality (ICOSL), ktoré zabezpečuje poskytovanie pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi. ICOSL úzko spolupracuje s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ, ktorá odhaľuje a vyšetruje prípady obchodovania s ľuďmi.

Zaznamenané formy vykorisťovania  za minulý rok:

  • 22 prípadov vykorisťovania za účelom nútenej prostitúcie alebo iných foriem sexuálneho vykorisťovania,
  • 26 prípadov vykorisťovania za účelom nútenej práce alebo nútenej služby,
  • 9 prípadov vykorisťovania za účelom núteného sobáša,
  • 10 prípadoch vykorisťovania za účelom núteného žobrania,
  • 5 prípadoch bola kombinácia spôsobov vykorisťovania.

Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi, kde sa ocitli deti vo veku od 5 mesiacov života (chlapček vykorisťovaný na nútené žobranie) až po 17 rokov. Deti sú najčastejšie zneužívané za účelom sexuálneho vykorisťovania (9 prípadov, pritom najmladšia osoba mala 11 rokov), núteného žobrania (4 prípady) a vykorisťovania za účelom núteného sobáša (5 prípadov).

V 2 prípadoch boli osoby zneužívané kombinovane. V prvom prípade bolo dievča vykorisťované za účelom nútenej prostitúcie v kombinácii s vykorisťovaním za účelom núteného sobáša. V druhom prípade šlo taktiež o dievča, ktoré bolo vykorisťované  núteným žobraním v kombinácii s nútenou prostitúciou. „Ide skutočne o traumatizujúce príbehy. Priznám sa, že je veľmi nepríjemné čítať o zneužívaní ľudí vôbec, nie to ešte detí. Tieto činy sú neprípustné a ubezpečujem občanov, že s našimi odborníkmi z radov rezortu vnútra a polície robíme maximum pri odhaľovaní týchto prípadov a poskytnutí včasnej pomoci obetiam,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec. 

Je veľmi dôležité venovať pozornosť svojmu okoliu a blízkym. V prípade otázok súvisiacich s problematikou obchodovania s ľuďmi je širokej verejnosti k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Zároveň pripomíname, pokiaľ ste sa stali obeťou alebo svedkom trestného činu obchodovania s ľuďmi, prosím, neváhajte kontaktovať  políciu na telefónnom čísle 158.