Rok 2020 bol náročný pre záchranné zložky a celkovo orgány krízového riadenia štátu a samosprávy nielen pre pandémiu koronavírusu. Minulý rok riešili 536 mimoriadnych udalostí, čo je oproti roku 2019 viac o 117 prípadov. Zhruba tri štvrtiny týchto udalostí boli povodne (389). Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj, v ktorom sa stalo 170 mimoriadnych udalostí, čo je približne tretina. Štatistiku zverejnilo Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Počas povodní bol druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásený 388-krát a tretí stupeň povodňovej aktivity 250-krát.

Foto: MV SR

Nasledujú mimoriadne udalosti ako únik nebezpečnej látky (28 prípadov), poplašná správa (26 prípadov), požiar (25 prípadov), nález neznámej látky (24 prípadov), zosuv pôdy (20 prípadov), havarijný stav mosta – cesty (7 prípadov), dopravná nehoda (5 prípadov), veterná smršť (3 prípady) a nedostatok pitnej vody (1 prípad).

V štatistike sú zahrnuté dopravné nehody väčšieho rozsahu alebo spojené s únikom nebezpečných látok. Podobne sú tu zaznamenané požiare väčšieho rozsahu, pri ktorých bolo potrebné varovanie obyvateľstva či evakuácia. 

„Pandémia koronavírusu je najväčšou krízou v našich moderných dejinách, na ktorú sa už takmer rok upriamuje naša pozornosť. Zverejnené čísla však ukazujú, že hasiči, policajti, zdravotníci a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému minulý rok popri boji s pandémiou plnili aj svoje štandardné úlohy a zasahovali pri stovkách mimoriadnych udalostí. Ďakujem všetkým, ktorí chránia životy, zdravie a majetok ľudí v týchto náročných časoch, a sú v kritických chvíľach tam, kde ich najviac potrebujú,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Foto: MV SR

Druhý najvyšší počet mimoriadnych udalostí evidujeme v Trenčianskom a Žilinskom kraji (zhodne po 70 prípadov). Nasledujú Košický (64), Banskobystrický (59), Trnavský (45), Nitriansky (33) a Bratislavský kraj (14). Najviac mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Prešov (30), potom Bardejov (29)  a Humenné (23).

Obce, mestá alebo okresné úrady vyhlásili minulý rok 89 mimoriadnych situácií, čo je menej v porovnaní s rokom 2019, kedy ich bolo vyhlásených 139. Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Nie pri každej mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje aj mimoriadna situácia.

Najčastejší dôvod vyhlásenia mimoriadnej situácie boli povodne (49) a zosuv pôdy (19). Najviac mimoriadnych situácií bolo vyhlásených v Žilinskom kraji (22), nasleduje Prešovský (15), Nitriansky (14), Košický (12), Banskobystrický, Trnavský (po 10) a Trenčiansky kraj (5). V Bratislavskom kraji nebola vyhlásená ani jedna mimoriadna situácia.

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany (v Nitre, Slovenskej Ľupči a Jasove) mali v minulom roku spolu 74 výjazdov na miesto vzniku mimoriadnej udalosti, k cvičeniam alebo prezentačným aktivitám.