Zdroj: ŠÚ SR

Za prvých desať mesiacov roku 2020 vstúpilo do manželstva takmer 21 700 párov, čo je o 23 % menej ako priemer za rovnaké obdobie v predošlých piatich rokov. Okrem sobôt sa konali svadby častejšie aj v piatok či štvrtok.

Pandémia Covid-19 ovplyvnila počas roka 2020 aj počet sobášov, k výraznému poklesu ich počtu došlo už počas prvej vlny pandémie, prepad trval aj na začiatku leta s nadpriemerným počtom sobášov v auguste, tradičným počtom posledných rokov na začiatku jesene a druhou vlnou poklesu na sklonku roka.

Zatiaľ sú dostupné dáta za 10 mesiacov roka 2020, ktoré potvrdili pokles svadieb o 23 % oproti priemerným počtom za rovnaké obdobie v predchádzajúcich piatich rokoch (r. 2015 až 2019). „Aktuálne čísla roka 2020 sme porovnali s priemerom predošlých piatich rokov nielen s predchádzajúcim rokom, aby bol pohľad na zmeny čo najobjektívnejší,“ vysvetlila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Najviac sa prepadli počty svadieb v apríli, kedy sa konala len približne tretina sobášov ako počas apríla v predošlých piatich rokoch. V máji sa konalo len niečo vyše 40 % svadieb ako v predošlé roky a v júni niečo vyše polovica počtu predošlých rokov. Štvrtinový pokles sa prejavil aj v júli. Jediným mesiacom, kedy počet sobášov až o 12 % prevýšil 5-ročný priemer bol august, kedy ich počet prekročil 4 400. V tomto období sa zrejme konali aj odložené svadby z jarných mesiacov.

Na úrovni minulých rokov bol aj september, ktorý je dlhodobo mesiacom v roku s najvyšším počtom konaných svadieb. V októbri opäť nastúpili nové protiepidemiologické opatrenia a došlo znova k poklesu počtu svadieb. Konalo sa ich približne o pätinu menej ako predošlé roky. „Ešte treba počkať na dáta za november a december, tieto mesiace však aj v štandardných rokoch sú mesiacmi s nižším počtom sobášov, ktoré budú za rok 2020 určite ovplyvnené aj druhou vlnou pandémie,“ doplnila Z. Podmanická.

Koronavírus znížil počet svadieb v SR takmer o štvrtinu. Foto: Pixabay

Najviac svadieb bolo v minulom roku podobne ako roky predtým v septembri a to 4 850 svadieb, naopak najmenej sa ľudia brali v marci, kedy oficiálne manželstvo uzavrelo len 571 párov. V súvislosti s opatreniami, ktoré na Slovensku platili v novembri aj decembri, s najväčšou pravdepodobnosťou počet svadieb za minulý rok poklesne pod historické minimum od vzniku SR z roku 2001, kedy bolo uzavretých 23 795 sobášov.

Z pohľadu regiónov – krajov Slovenska nebol zásadnejší rozdiel vo vývoji. Vo všetkých krajoch sa v súhrne konalo do októbra minulého roka o 21 až 24 % menej svadieb – regionálne členenie sobášov je podľa trvalého pobytu ženícha.

Najčastejšie zaznelo symbolické „áno“ za 10-mesačné obdobie v Prešovskom kraji, kde sa konalo vyše 3 600 svadieb. Je to však kraj s najvyšším počtom obyvateľov spomedzi ôsmich krajov a preto je aj dlhodobo regiónom s najvyšším počtom sobášov. Na druhom mieste bol Bratislavský kraj s takmer 3 100 sobášmi v priebehu 10 mesiacov roka.

Najvyšší prepad sobášenia bol v mesiaci apríl v Trnavskom, Košickom a Prešovskom kraji, kde sa počet sobášov prepadol o viac ako 70 % oproti priemeru predošlých rokov.

Zaujímavosťou tiež je, že výrazne stúpol podiel svadieb, ktoré sa konali v iný deň ako v sobotu. Sobota bola aj v neštandardnom covidovom roku 2020 najčastejším dňom konania svadby. V tento deň sa konalo za desaťmesačné obdobie 66 % sobášov, v minulých piatich rokoch to bolo viac, v priemere až 73 %. Viac ako tretina sobášov bola teda v iný deň ako v sobotu. Páry si vyberali pre svoj dôležitý deň často ešte piatok a na treťom mieste bol štvrtok.

Ďalšou zaujímavosťou je tiež skutočnosť, že vo februári – teda tesne pred prvou vlnou pandémie sa konalo oveľa viac svadieb ako predošlé roky a to až o takmer polovicu. Pripisuje sa to aj tzv. „magickým dátumom s dvojkami“ teda 20. 02. 2020 / 22. 02. 2020 / priestupný 29. február 2020. Dni 22. aj 29. február pripadli navyše na sobotu, teda deň v týždni, kedy sa koná najviac svadieb.

 Uvedené dáta ŠÚ SR sú predbežné, definitívne výsledky za celý rok 2020 o počte sobášov sa očakávajú v marci 2021.