Zahraničný obchod dosiahol druhý najlepší výsledok v tomto roku

0
526
Vývoz tovaru v júli 2020 bol vyšší ako dovoz. Foto: Pixabay

Zdroj: TS Štatistický úrad SR

Slovenskému exportu sa druhý mesiac po sebe darilo. Podľa predbežných údajov prebytok zahraničného obchodu v júli 2020 bol v objeme 332,7 milióna eur. Aj keď júlový prebytok bol nižší ako minulý mesiac, bol to druhý najlepší výsledok v tomto kalendárnom roku a tretí najlepší za posledných 12 mesiacov.

V júli 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu takmer 5,9 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,8 %. Vyšší vývoz ako pred rokom sa tak prejavil v júni aj v júli. Celkový dovoz tovaru bol v porovnaní s júlom 2019 nižší o 8,9 % a dosiahol približne 5,6 miliardy eur. Celkový výsledok v júli priaznivo ovplyvnil predovšetkým vývoz v triede Stroje a prepravné zariadenia, do ktorej patrí aj vývoz automobilov, keď bol vývoz o 876 miliónov eur vyšší ako dovoz. Export strojov a prepravných zariadení sa podieľal v júli na celkovom vývoze zo SR až 62 %, na dovoze necelými 50 %.

Bilancia zahraničného obchodu so štátmi Európskej únie sa v júli medziročne zlepšila, kladná hodnota narástla na 783,7 milióna eur. S nečlenskými štátmi EÚ je bilancia dlhodobo pasívna, v porovnaní s minulým rokom sa zlepšila o polovicu, na úroveň -451 miliónov eur.

Za január až júl 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 14,7 % na viac ako 39,7 miliardy eur a celkový dovoz o 14,5 % na vyše 39,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 499,3 milióna eur (o 164,4 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júli 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 14,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,5 % a medziročne klesol o 13,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až júli 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 15,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 20,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,5 % a medziročne klesol o 16 %.

Najviac obchodovými komoditami v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,3 % na celkovom vývoze a 48,7 % na celkovom dovoze. Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júli 2020 celkový vývoz tovaru hodnotu 6,5 miliardy eur pri medziročnom poklese o 1,1 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 8,8 % na 6 miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 503,3 milióna eur.