Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

V pondelok 9. novembra štartuje 17. ročník Týždňa vedy a techniky (TVT). Online a zadarmo sprostredkuje desiatky zaujímavých podujatí, od popularizačných prednášok a náučných videí, cez vedecké filmy, semináre, konferencie, či súťaže.

TVT na Slovensku je sviatkom vedy a poznatkov. Počas siedmych dní sa každý rok spojí množstvo vedcov, akademikov a popularizátorov vedy, aby verejnosti priblížili najnovšie objavy, podelili sa o výsledky svojej práce a umožnili ľuďom nazrieť do sveta experimenov a bádania. 

 „Veda a výskum sú veľmi dôležité. Na jednej strane nám pomáhajú zapojiť mozgové závity, uspokojiť našu zvedavosť a snahu niečo objavovať. Na strane druhej nám práve výskum a vývoj vo vede pomáha posúvať sa ďalej, lepšie žiť. Týždeň vedy a techniky obvykle prebieha tak, že sa ľudia chodia pozerať do laboratórií a na podujatia. Tento rok sa to deje v opačnom garde; ľudia nemusia nikam chodiť, veda príde prostredníctvom online priestoru takpovediac priamo k nim do obývačky,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii pri príležitosti Týždňa vedy a techniky Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu, výskum a inovácie.

Množstvo podujatí tohtoročného Týždňa vedy a techniky sa presunulo do online priestoru. Organizátori to však napriek minuloročnému počtu návštevníkov, kedy len do bratislavskej Incheby zavítalo 35-tisíc návštevníkov, nevnímajú negatívne. Takýmto spôsobom majú totiž šancu osloviť viac ľudí. „Príprava 17. ročníka Týždňa vedy a techniky mala byť rutinnou záležitosťou, tešili sme sa, ako budeme podujatie vylepšovať. Nakoniec však bolo všetko inak a náš pôvodný koncept sme museli úplne pretransformovať“, priblížil Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácii SR Ján Kyselovič.

Plagát TVT. Foto: MŠVVaŠ SR

Z mnohých podujatí, ktoré v rámci Týždňa vedy a techniky organizuje priamo CVTI SR vyzdvihol Ján Kyselovič Pondelok s neurológiou, či autorský film Mateja Poka z produkcie CVTI SR „Vo svetle noci“, ktorý odvysiela CVTI SR prostredníctvom livestreamu v rámci Festivalu vedeckých filmov – FVF 2020.

Rastúci záujem verejnosti o vedu zasa ocenil predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Vo svojom príhovore zároveň pozval verejnosť na podujatia SAV, ktoré sa budú konať v rámci TVT. „Prvou témou je umelá inteligencia, druhou čistenie priemyselných záťaží, čo je otázka, ktorá Slovensko v súčasnosti mimoriadne trápi. Ďalšie podujatie organizuje Biomedicínske centrum SAV a bude sa na ňom riešiť testovanie vírusov,“ ozrejmil. Rovnako tiež upozornil na mimoriadnu aktivitu Korpusu slovenského jazyka. „Tento projekt presahuje hranice Slovenska,“ doplnil Šajgalík.

Na tlačovej konferencii vystúpil aj Miroslav Šarišský, riaditeľ úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., ktorá je dlhoročným partnerom Týždňa vedy a techniky. „Vyrábame elektrinu, sme priemyselná spoločnosť. Naša práca by nebola možná, keby sme ju nepostavili na vedecko-technických základoch“.

Záujemcov o vedecké podujatia pod taktovkou UPJŠ pozval rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Chcel by som upozorniť na dve čajovne v rámci TVT, jedna sa venuje kvantovým technológiám, druhá dôsledkom klimatických zmien. Veľmi zaujímavá bude prednáška o 30. výročí Hubblovho teleskopu alebo dvojdňový online workshop k nanomateriálom. Rovnako podujatie venované štúdii, ktorá rieši odlišný vývoj deti v závislosti od ich poradia narodenia“.

CVTI SR bude väčšinu aktivít v rámci TVT 2020 realizovať online. Organizátori akcií v regiónoch ponúkajú rôzne spôsoby účasti, ktoré závisia od typu jednotlivých aktivít. Všetky podujatia TVT 2020 sa striktne konajú v súlade s pandemickými opatreniami platnými na území SR. Zoznam všetkých pripravených podujatí nájdu záujemcovia na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.