Šport dostane od Ministerstva školstva príspevok 1,7 milióna eur

0
549
Ministerstvo škola podporí významné športové podujatia a podujatia pre deti a mládež. Foto: Pixabay

Zdroj: TS MŠ SR

Medzinárodné športové podujatia a podujatia pre deti a mládež dostanú od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančnú injekciu v hodnote 1,7 milióna eur. Záujemcovia o tento finančný príspevok sa oň môžu uchádzať prostredníctvom výzvy, ktorú zverejnilo ministerstvo na svojej webovej stránke 15.júna.

Príspevok môže dostať najviac 30 významných medzinárodných športových podujatí organizovaných na Slovensku od 1.januára 2020 do 31.decembra 2020. Finančná čiastka, ktorá bude pridelená sa pohybuje od 7,5 tisíc až do 70 tisíc eur. Za významné športové podujatie sa považuje podujatie s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa zúčastní viac krajín, ktoré je organizované v športe zaujímavom pre slovenskú verejnosť, a ktoré má vysokú športovú úroveň.

Dotácie sa budú určovať výpočtom podľa vzorca bez subjektívneho vplyvu akejkoľvek osoby. Poskytnutá suma bude záležať od počtu štartujúcich športovcov, od počtu súťažných dní podujatia a tiež od jeho úrovne. Žiadosti, ktoré splnia podmienky výzvy, budú schvaľované v poradí dôležitosti až do vyčerpania sumy na tento účel. Pri výpočte poradia dôležitosti budú opäť rozhodovať kritéria. Tými sú tradícia podujatia, počet krajín na podujatí, typ podujatia a záujem slovenskej verejnosti o konkrétny šport. Inými slovami: čím je na podujatí viac krajín, viac športovcov, čím viac dní trvá, čím má dlhšiu históriu, čím je o daný šport väčší záujem a čím má väčšiu vážnosť z medzinárodného pohľadu, tým pravdepodobnejšie, a tým väčšiu dotáciu dostane.

Podujatia organizované športovými zväzmi budú mať po splnení podmienok možnosť získať dotácie od MŠ. Foto: Pixabay

Ministerstvo ďalej podporí sumou 10 tisíc eur najviac 80 športových podujatí pre deti a mládež. Platí to na podujatia organizované športovými zväzmi na Slovensku od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 pre letné športy, a do 31. januára 2021 pre zimné športy. Podmienkou je zúčastnenie aspoň 200 športovcov v individuálnom športe, alebo aspoň 100 športovcov v kolektívnom športe, ktorí sa narodili v roku 2000 alebo neskôr. Športovci musia byť aspoň z troch krajov Slovenska. Na tento účel Ministerstvo školstva pridelilo sumu 800 tisíc eur.

Ministerstvo taktiež podporí sumou 5-tisíc eur najviac 40 športových podujatí, organizovaných právnickými osobami, zapísanými v registri právnických osôb v športe, ktoré zorganizujú podujatie, na ktorom sa zúčastní aspoň 800 športovcov, pričom aspoň 500 z nich bude narodených v roku 2000 a mladších, alebo narodených v roku 1960 a starších (medzigeneračné prepojenie môže byť prínosom pre zvýšenie počtu zapojenia detí a mládeže do športovania). Žiadosti, ktoré  splnia podmienky výzvy, budú schvaľované v poradí podľa počtu štartujúcich športovcov. Všetky podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.