Zdroj: Mesto Banská Bystrica/ Mgr. Zdenka Marhefková PhD.

Samospráva citlivo vníma aktuálne obdobie a pozorne sleduje nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu COVID-19. Mesto zároveň rešpektuje aj všetky požiadavky rodičov, ktorí majú záujem, aby ich deti aj v súčasnom období mohli naďalej navštevovať mestské škôlky a detské jasle.

Na základe rozhodnutia ministra školstva a reflektujúc na potreby a záujem rodičov, mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v polovici decembra 2020 zverejnilo rozhodnutie o prerušení prevádzky jednotlivých materských škôl. Tie zariadenia, ktoré svoju prevádzku v tom čase pre prejavený záujem neprerušili a ostali otvorené, budú podľa zverejneného rozhodnutia naďalej fungovať aj od pondelka, 4. januára 2021. Rozhodnutie je dostupné TU.  Zároveň budú v štandardnom režime poskytovať všetky služby aj mestské Rozprávkové jasličky (Tr. SNP 15).

Samospráva ponúka pomoc aj zákonným zástupcom detí, ktorí pracujú v prvej línii a pre nedostatočný záujem zo strany rodičov majú zatvorenú svoju materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

Je veľa ľudí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a s mimoriadnym nasadením sa denne starajú  o pacientov postihnutých ochorením koronavírusu, pričom práve mestská škôlka, ktorú navštevuje ich dieťa je zatvorená. Takíto rodičia budú môcť dočasne umiestniť svoje deti do inej mestskej materskej školy alebo detských jaslíV prípade záujmu je potrebné kontaktovať príslušných zamestnancov na zverejnených e-mailových adresách a telefónnych číslach. Rodičia dostanú obratom informáciu o dostupnosti mestských detských jaslí, a do ktorej materskej školy môžu svoje dieťa umiestniť,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Fungovanie mestského úradu

Mestský úrad v Banskej Bystrici bude od pondelka, 4. januára 2021 pre verejnosť až do odvolania zatvorený. V obmedzenom režime bude fungovať len Klientske centrum a Matričný úrad a ohlasovňa pobytu. Obyvateľov žiadame, aby zamestnancov úradu kontaktovali výlučne telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na zamestnancov jednotlivých odborov a oddelení nájdete TU.

Žiadame Banskobystričanov, aby sledovali aktuálne informácie na webe www.banskabystrica.sk a na sociálnych sieťach mesta. Vzhľadom na neustále prijímanie nových opatrení sa môžu meniť.