Ministerstvo financií chystá novinky v boji proti daňovým podvodom

0
384
Ministerstvo financií v spolupráci s finančnou správou chystá efektívnejší boj proti daňovým podvodníkom. Foto: uctaren.eu

Zdroj: TS Ministerstvo financií SR

Návrh novely daňového poriadku prichádza s novými opatreniami, ktoré uľahčia odhaľovanie podvodov, zefektívnia daňové kontroly, či sprísnia trestný zákon pre oblasť krátenia daní. Návrh novely pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s finančnou správou. Cieľom je do konca volebného obdobia znížiť daňovú medzeru zo súčasných 17,5% na európsky priemer, ktorý je momentálne na úrovni 10-12%.

Finančná správa sa chystá na efektívnejšie daňové kontroly. Dostane do rúk nástroj, ktorý jej umožní pri podozrení z daňového úniku preveriť kompletne celý podnikateľský reťazec v rámci jednej daňovej kontroly. Inak povedané, pri podozrení voči jednej firme budú v jednom kontrolnom procese skontrolované aj všetky ostatné subjekty, ktoré sa mohli na podvode zúčastniť. 

Minister financií Eduard Heger sa vyjadril takto: „Zásadné zníženie daňových únikov, osobitne pri DPH, je jedno z našich kľúčových opatrení na ceste k zdravým verejným financiám. Finančná správa bude voči podvodníkom postupovať nekompromisne, úlohou ministerstva financií a vlády je im dať k tomu všetky potrebné nástroje.“

Ďalším nástrojom bude verejný register daňovo nespoľahlivých osôb. V ňom budú evidované fyzické osoby, ktoré správca dane vylúčil na tri roky z možnosti byť členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, alebo prokuristom, a to vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách. Podnikateľská verejnosť tak dostane možnosť sama si overiť dôveryhodnosť potenciálnych obchodných partnerov.

Okrem posilnenia sankčných mechanizmov návrh novely daňového poriadku má za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a podporovať dobrovoľné platenie daní pomocou indexu daňovej spoľahlivosti. Každý subjekt dostane od správcu dane individuálne hodnotenie, podľa presne určených ukazovateľov. Dnes využívané hodnotenie daňových subjektov by sa tak stalo verejným. Svoje hodnotenie by poznal každý daňový subjekt, nielen ten spoľahlivý, ako je to dnes, a ku každému typu hodnotenia budú patriť primerané benefity. Včasné podávanie daňových priznaní, nulové nedoplatky na daniach, správnosť informácií v daňových priznaniach či transparentnosť budú vyhodnotené pozitívne. Naopak, nezodpovedným subjektom sa ich nedostatky prejavia v indexe spoľahlivosti negatívne.

Spoľahlivé subjekty musia pocítiť, že sa oplatí poctivo a včas platiť dane. Je preto nevyhnutné rozšíriť zoznam benefitov a otvoriť kritériá indexu pre subjekty. Navrhnutú zmenu vnímame ako priestor pre ďalšie posilnenie opatrení, ktoré skvalitnia podnikateľské prostredie, zjednodušia život poctivým podnikateľom, aby sa stali rovnocennými partnermi finančnej správy a podporíme tak dobrovoľné plnenie daňových povinností. Našim cieľom je, aby štát nemusel pristupovať k represívnym opatreniam a správal sa k daňovým subjektom proklientsky,“ povedala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.