Seniori sú ľahká korisť pre podvodníkov, ktorý ich chcú obrať o peniaze

0
649
Dôchodci sa musia mať na pozore pred podvodníkmi. Foto: Pixabay

Zdroj: TS MV SR

Ministerstvo vnútra SR sa seniorom, ktorí spadajú do kategórie zákonom chránených osôb (osoba nad 60 rokov) venuje celoročne. Na tejto cieľovej skupine je totiž často páchaná závažná trestná činnosť, ktorá v „lepšom“ prípade končí stratou ich celoživotných úspor, v horších prípadoch tragickejšie.

Najúčinnejším prostriedkom prevencie, ktorú robia pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sú priame stretnutia a rôzne druhy aktivít, prednášky, informačné kampane. Seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší a v mnohých prípadoch sa odhodlajú nahlásiť trestný čin. Lepšia informovanosť starších generácií pomáha znižovať latenciu, ktorá však môže byť stále vysoká. Riziko nenahlásenia trestného činu môže byť spojené s osamelo žijúcimi staršími ľuďmi bez príbuzných, ktorí sa nestretávajú s inými ľuďmi, napríklad v seniorských organizáciách.

Na besedách či zážitkových workshopoch sa často dozvedáme, že seniori na základe nami sprístupnených informácií dokázali čeliť podvodníkom a nenechali sa nachytať. Neboja sa tiež priznať, že v minulosti sa im už niečo podobné stalo a zo svojho konania sa poučili a zároveň upozorňujú iných, aby boli opatrní.

MV SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality udržiava so seniorskými organizáciami či združeniami pre občanov so zdravotným postihnutím intenzívnu komunikáciu a spolupracuje na rôznych aktivitách. „Teší ma, že naši odborníci sa starajú aj o túto zraniteľnú skupinu občanov. Som vďačný každému, kto sa svojou prácou podieľa na lepšom živote starších ľudí a nie sú mu ľahostajné ich problémy,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

MV SR má aj pre seniorov k dispozícii po celom Slovensku informačné kancelárie pre obete trestných činov (ďalej len „IK“), ktoré sú zriadené v každom kraji a seniori tieto vyhľadávajú o čom svedčia i nasledujúce čísla*:

  • 667 – celkový počet klientov, ktorí vyhľadali služby IK
  • 314 – počet klientov nad 60 rokov, ktorí vyhľadali služby IK (prevládajú ženy)
  • 131 – počet klientov nad 60 rokov, ktorí ako prvú inštitúciu vyhľadali služby IK
  • 715 – počet preventívnych aktivít pre seniorov (besedy/zážitkové workshopy)

Na porovnanie uvádzame aj štatistiku trestného činu podvod na Slovensku a na senioroch:

Trestný čin2016201720182019  2020
Podvod na Slovensku2 3122 2642 1571 890  1 229
Podvod na senioroch339334354322  195

Ministerstvo vnútra SR preto vyzýva seniorov, aby neváhali ohlásiť každý trestný čin a nemali strach rozprávať o tom, čo ich trápi.

Foto: MV SR