Minister Gröhling poprosil žiakov aj rodičov o spoluprácu pri zvládnutí koronakrízy

0
408
Branislav Grohling sa prihovoril rodičom a žiakom na začiatku školského roka 2020/2021. Foto: Pixabay

Minister školstva Branislav Gröhling deň pred začiatkom nového školského roka poprosil rodičov a žiakov o spoluprácu pri vytvorení bezpečného prostredia na školách a poďakoval im za zodpovedné nosenie rúšok v prvých dvoch týždňoch vyučovania. 

„Možno to nie je úplne pohodlné, ale pamätajme, že to robíme všetci pre seba, pre svoje okolie, pre kamarátov, rodinu a dbáme tak na zdravie nás všetkých,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling v príhovore pri príležitosti zajtrajšieho otvorenia škôl.

Aj v novom školskom roku 2020/2021 totiž budú platiť na školách a školských zariadeniach bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia, ktoré majú minimalizovať riziko šírenia koronavírusu medzi pracovníkmi škôl, žiakmi a následne v rodinách školopovinných detí. Podrobné odporúčania pre jednotlivé kategórie zariadení sú zverejnené na webovej stránke ministerstva školstva a školy sa na ne už dva týždne pripravujú. Rezort im na prípravu nového školského roka vyčlenil dodatočné štyri milióny eur.

Minister Gröhling v tejto súvislosti osobitne poďakoval pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom v školstve za zvládanie svojej práce aj v ťažkom období koronakrízy. „Viem, nie je to ľahké sa vysporiadať s mladými ľuďmi, ktorí chcú dobyť svet a všetko vedia najlepšie. Síce aj my sme boli takí, ale aj nás ste usmernili práve vy, učitelia. Ste tí, ktorí formujú spoločnosť,“ upozornil.

Pedagogickej aj širokej verejnosti následne prisľúbil, že spolu s tímom robí všetko pre naplnenie sľúbených priorít. Medzi ciele, na ktorých bude ministerstvo školstva pracovať aj v tomto školskom roku patrí najmä zlepšenie postavenia a finančného ohodnotenia učiteľov, navýšenie počtu miest v materských školách, rozširovanie trhu s učebnicami, viac podporných tímov na školách, digitalizácia v školstve, skvalitnenie vysokých škôl či podpora výskumu a inovácií. 

„Na tom, aby sa školstvo zlepšilo a zmodernizovalo, musíme pracovať spoločne všetci. Verím, že tak ako budeme spoločne všetci robiť na tom, aby školstvo napredovalo a bolo stále lepšie a modernejšie, tak aj spoločnými silami zvládneme tieto prvé týždne,“ dodal minister B. Gröhling.