Vyhlásenie BBSK k tlačovej besede premiéra Igora Matoviča a nepravdivým tvrdeniam, ktoré zazneli v súvislosti s haváriou na ceste II/531

0
342
Vyjadrenie BBSK kraju. Foto: Pixabay

Zdroj: TS BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj sa ohradzuje voči tvrdeniam premiéra Igora Matoviča a ministra financií Eduarda Hegera, ktoré zazneli na tlačovej konferencii a ktoré súčasné vedenie kraja spájajú s netransparentnými praktikami a bývalými vládami.

Nie je pravda, že komunikácia smerom k vláde začala až v polovici augusta – prvé listy ministrovi dopravy a ministrovi vnútra odišli z BBSK ešte začiatkom júla. Ďalšie listy odišli v polovici júla, už aj ministrovi financií. Nie je pravda, že BBSK mal v polovici augusta vytipovanú firmu, ktorej chcel zadať zákazku za 19 miliónov eur. Nie je pravda, že cena za rekonštrukciu začala klesať až po tom, ako do diskusie vstúpila vláda a Útvar hodnoty za peniaze.

Nie je pravda, že BBSK od vlády požadoval konkrétnu sumu vo výške 19 miliónov eur – táto suma bola prvotným odhadom projektantov ešte v lete pred komplexnou štúdiou, pár týždňov po tom ako k mimoriadnej situácii prišlo. Ako odhad sme ju od samotného začiatku komunikovali aj smerom k verejnosti a aj smerom k premiérovi Igorovi Matovičovi.

Projektová dokumentácia, ktorú objednal a nechal  vypracovať Banskobystrický samosprávny kraj, a ktorú následne posudzoval Útvar hodnoty za peniaze, už pracuje so sumou za rekonštrukciu vo výške 9 705 849,48 milióna eur. Táto projektová dokumentácia bola kraju doručená 14.9.2020 a následne ju postúpil Útvaru hodnoty za peniaze. Ten po jej preštudovaní navrhol ešte ďalšiu úsporu, ktorej presná výška však doposiaľ nebola kraju písomne doručená. Z logiky veci však vyplýva, že určite nie je vo výške 11 miliónov eur ako odznelo na tlačovej konferencii.

Banskobystrický samosprávny kraj od začiatku komunikoval všetky sumy i procesy transparentne či už smerom k verejnosti, ministerstvám alebo vláde. Rovnako poskytol vláde i Útvaru hodnoty za peniaze plnú súčinnosť a všetky potrebné informácie pre oboznámenie sa s problematikou havárie na ceste II/531.

Rovnako sme pri všetkej komunikácii zdôrazňovali, že pre obyvateľov nielen dotknutých obcí Muráň a Muránska Huta, ale aj pre široký región, je kľúčové, aby bola cesta II/531 aspoň v jednom jazdnom pruhu sprejazdnená do zimy, nakoľko využívanie dočasnej obchádzkovej trasy cez Národný park Muránska planila je počas zimného obdobia prinajmenšom problematické.

Napriek tomu, že BBSK mohol vybrať a zazmluvniť akéhokoľvek zhotoviteľa okamžite po dodaní projektovej dokumentácie – teda prakticky už 14. septembra, súhlasili sme s posúdením projektu Útvarom hodnoty za peniaze, pretože ani nám nie sú peniaze ľudí a daňových poplatníkov ľahostajné.

Kraj tak urobil v dobrej viere a napriek tomu, že reálne hrozí, že počas zimy zostanú desiatky ľudí odrezaných od sveta, že bude ohrozená prevádzka liečebne na Prednej Hore, ktorá pri liečbe závislostí dosahuje mimoriadne výsledky a že hrozí, že sa ľudia verejnou dopravou nedostanú do škôl, k lekárom či do zamestnania.

Kraj tak urobil napriek tomu, že v prípade tejto rekonštrukcie stojí proti prírode a príchodu zimy a hrá doslova o dni. O to viac sa nás nepravdivé a zavádzajúce vyjadrenia premiéra i ministra financií osobne dotkli. Takýmto spôsobom sa nevytvárajú partnerstvá a dôvera, ktorú v tomto období spoločnosti potrebujeme posilňovať.