Zavedenie výdavkových stropov výrazne pomôže verejným financiám

0
414
Eduard Heger tvrdí, že výdavkové stropy sú pre našu krajinu nevyhnutné. Foto: Ministerstvo financií SR

Zdroj: TS MF SR

Ozdravenie verejných financií v pokrízovom období sa nezaobíde bez výdavkových stropov. Vyhlásil to na tlačovej besede podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger.

Aktuálna pandémia spôsobí zhoršenie verejných financií. Eduard Heger tvrdí, že ak by sme mali výdavkové stropy zavedené pred 10 rokmi, do pandémie by sme vchádzali omnoho lepšie pripravení, s prebytkovým rozpočtom a výrazne nižším dlhom.

„Dnes predstavujeme konkrétny návrh fungovania viacročných výdavkových stropov z dielne Inštitútu finančnej politiky. Následne dokončíme technické práce spojené s ich legislatívnym ukotvením. Očakávame, že výdavkové stropy by sme mohli zaviesť v prvej polovici roka 2021. Prvýkrát by tak mohli platiť už na rok 2022,“ uviedol minister financií.

Zavedenie výdavkových stropov podľa ministra Hegera významne zmodernizuje riadenie slovenského rozpočtu. Pripojíme sa tak k vyspelým krajinám, ktoré s nimi majú dlhodobo dobré skúsenosti. „Napríklad Švédsku pomohlo zavedenie výdavkových stropov skrotiť verejný dlh  z vyše 70 % HDP až približne na polovicu,“ uviedol Eduard Heger.

Viacročné limity výdavkov nám prinesú väčší dôraz na šetrenie v dobrých časoch. To znamená, že ak dosiahneme neočakávané nadpríjmy, tie sa automaticky usporia. A naopak, ponecháme možnosť podporiť ekonomiku v čase jej prepadu.

Zároveň sa významným spôsobom posilnia aj mantinely nad plánovaním a riadením výdavkov štátu. Jasne definovaný strop v jednotkách eur zvýši zúčtovateľnosť vlády a jednotlivých ministrov za rozpočtové výsledky pod ich priamou kontrolou. V ústavnom zákone zároveň zavedieme povinnosť rešpektovať výdavkový strop pri prijímaní nových zákonov. Ak predsa len nastanú negatívne odchýlky od plánovaného hospodárenia, aj na tie bude limit výdavkov musieť reagovať v ďalších rokoch. A v opačnej logike – potvrdený vyšší výber daní zo štrukturálnych reforiem sa prenesie do navýšenia limitu (napríklad pri úspešnom boji proti daňovým únikom).

Výdavkové stropy pomôžu aj vyššej kvalite vynakladania verejných prostriedkov, ukotvením princípov Hodnoty za peniaze. Pevný výdavkový limit do rozpočtových rokovaní posilní motivácie hľadať najefektívnejšie výdavky v rámci obmedzených zdrojov. Výdavkové limity tak budú jasnou referenciou pre revízie výdavkov, voči ktorým sa stanoví cieľ usporiť alebo poskytnúť vyššiu kvalitu s dostupnými zdrojmi.