Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny už vyplatil zamestnávateľom a SZČO viac ako 300 miliónov €

0
439
Na podporu činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vyplatili úrady práce už cez 47 miliónov eur. Foto: Pixabay

Zdroj: TS MPSVaR

Za máj vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadateľom príspevky prvej pomoci už viac ako 61 miliónov eur. Spolu s marcovými a aprílovými príspevkami tak odišlo na podporu udržania pracovných miest, činnosti SZČO a zamestnancom bez príjmu cez 310 miliónov eur.  

Vďaka príspevkom na mzdy zamestnancov sa im podarilo podporiť udržanie pracovných miest takmer 833-tisíc ľudí. Podmienkou pre získanie peňažnej pomoci je totiž záväzok zamestnávateľa, že neprepustí podporeného zamestnanca dva mesiace po získaní príspevku. Pri opakovanej pomoci na toho istého zamestnanca sa tak udržanie pracovnej pozície môže predĺžiť až do konca septembra.

Na podporu činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vyplatili úrady práce už cez 47 miliónov eur. SZČO žiadajú najmä o paušálne príspevky pri poklese tržieb. Cez opatrenie 2 odoslali úrady 108 729 platieb. O príspevok pre SZČO bez príjmu požiadalo 30 154 osôb.

Tab: Stav projektu „Prvá pomoc“ k 22. 6. 2020, 9:00

 Odoslané platbyVyplatené príspevkyPodporené osoby
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020)25 94248 052 330,09 €125 538
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020)108 72942 163 899,28 €108 729
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020)8 27481 585 297,80 €221 269
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020)32 714130 144 506,25 €485 934
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020)30 1545 133 495,00 €30 154
Opatrenie 5 (od 1. 5. 2020) 3 432 450,00 €20 992
SPOLU marec+apríl+máj205 813310 511 978,40 €992 616*

Zamestnávatelia aj SZČO môžu ešte stále zasielať úradom práce výkazy, resp. žiadosti s výkazmi za máj. SZČO ich môžu v rámci opatrenia 2 poslať najneskôr do 30. júna 2020. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú o pomoc v rámci opatrenia 1 a 3, tak môžu urobiť najneskôr do 31. júla 2020. Úrady práce však od zamestnávateľov prijímajú do konca júna aj žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 1 a 3 za mesiac apríl.

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.