Tržby obchodu sa v júni vrátili do normálu

0
453
Maloobchodné tržby dosiahli úroveň ako pred rokom. Foto: Pixabay

Zdroj: ŠÚ SR/Jana Morháčová

Uvoľnenie opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19 sa v júni prejavilo pozitívnym medzimesačným rastom vo všetkých vybraných činnostiach obchodu. Tržby v maloobchode po troch mesiacoch výraznejších prepadov boli síce medziročne nižšie, ale len o 1,6 %. V porovnaní s júnom 2019 mali tri z deviatich zložiek maloobchodu medziročne dokonca vyššie tržby, okrem super a hypermarketov aj špecializované predajne pre domácnosť a predajne s tovarom informačno–komunikačných technológií.

Objem tržieb vo všetkých vybraných činnostiach obchodu síce nedosahoval úroveň pred pandémiou, avšak u väčšiny sa priblížil objemu rovnakého obdobia minulého roka.

V štruktúre obchodu tržby vo veľkoobchode mierne prekročili minuloročný júnový objem o 1,2 %, v maloobchode a v predaji aj opravách automobilov mali síce predajcovia stále nižšie tržby ako pred rokom, avšak išlo o oveľa menšie poklesy ako v máji či apríli,“ uviedla Iveta Syneková, riaditeľka odboru štatistiky stavebníctva, obchodu a služieb ŠÚ SR.

Medzimesačne rástli tržby vo všetkých hlavných činnostiach obchodu, oproti máju narástli tržby aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 15,5 %, v maloobchode o 4,6 % a vo veľkoobchode o 2,3 %.

V referenčnom medziročnom porovnaní boli tržby v maloobchode nižšie o 1,6 %. Tržby boli vyššie ako pred rokom v júni v nešpecializovaných predajniach (hypermarkety a supermarkety) o 3,9 %. Druhý mesiac rástli aj tržby v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 12,8 % a po troch mesiacoch poklesu aj v špecializovaných predajniach so zariadeniami pre informačno–komunikačné technológie a to o 9,2 %.

Nižšie tržby pod úrovňou júna 2019 boli v šiestich z deviatich činností v štruktúre maloobchodu, najvýznamnejšie v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom o 4,7 %, v maloobchode s pohonnými látkami o 8,5 % (vplyv nižších cien pohonných látok) a v maloobchode s tovarom pre kultúru o 23,5 %.

ŠÚ SR v rámci zvýšeného záujmu o údaje o zmeny v ekonomike poskytuje aj v júni rozšírenejšie mesačné informácie o tržbách v maloobchode o vybrané podrobnejšie činnosti maloobchodu. Predaj v špecializovaných maloobchodných predajniach s odevmi zaznamenal medziročne nižšie tržby o 7,3 % a predajne s obuvou a koženým tovarom o 9,4 %. V rámci skupiny špecializovaných potravinových prevádzok maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami evidoval medziročne nižšie tržby o 3 %. Naopak, prevádzky s tabakovými výrobkami zaznamenali v júni vyššie tržby o 9,8 %.

Foto: Pixabay

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli v júni nižšie o 8,3 %, miera poklesu však bola najnižšia od začiatku roka. Pokles ovplyvnili stále nižšie tržby v predaji motorových vozidiel, ale medziročne výrazne vyššie tržby v oprave a údržbe motorových vozidiel (o 23,9 %) a v predaji dielov a príslušenstva (o 7,0 %).

Po dvoch mesiacoch poklesu znovu rástli tržby vo veľkoobchode, medziročne o 1,2 %. V súhrne za celý prvý polrok boli tržby v maloobchode pod úrovňou minulého roka o 4,5 %, znížili sa takmer vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v skupine špecializovaných predajní s ostatným tovarom 12,6 %.

Za prvý polrok 2020 boli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov nižšie o 23,4 %. Súčasne tržby vo veľkoobchode boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 1,1 %.