Po zariadení sociálnych služieb v Detve, ktoré poskytuje služby ambulantnou formou, sa v priebehu uplynulého týždňa dostali do karantény dve pobytové zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Ide o DD a DSS LUNA Brezno a Špecializované zariadenie v Hrochoti.

„V oboch prípadoch boli ako prví pozitívne testovaní zamestnanci. Do zariadení sme okamžite distribuovali karanténne balíčky s ochrannými pomôckami a antigénové testy, ktoré zakúpil Banskobystrický samosprávny kraj. Pomocou týchto testov boli  bezodkladne pretestovaní všetci klienti i zamestnanci, ktorí sa nachádzali v zariadeniach,“ povedala Denisa Nincová, riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK.

Vďaka okamžitému antigénovému testovaniu sa podarilo zachytiť niekoľko pozitívnych prípadov a izolovať ich skôr, ako prebehlo PCR testovanie nariadenie úradom verejného zdravotníctva. To ešte musí výsledky antigénových testov potvrdiť či vyvrátiť, kompletné a rýchle pretestovanie však môže byť kľúčové pre to, aby sa šírenie nákazy čo najskôr dostala pod kontrolu.

Banskobystrická župa pripravuje aj pravidelné preventívne testovanie zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb, na Správu štátnych hmotných rezerv chce adresovať otázku, či časť zakúpených antigénových testov môže štát alokovať pre potreby samosprávy a verejnej správy.

„Zo zverejnených informácií vyplýva, že štát by mal disponovať miliónmi antigénových testov. Riešením by bolo, keby dal časť k dispozícii, pokojne aj na odkúpenie, obecným a krajským samosprávam, aby mohli preventívne testovať tam, kde sú ľudia najzraniteľnejší – a teda v zariadeniach sociálnych služieb,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Na samosprávne kraje sa obrátilo aj ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou, aby vytipovali záložné ubytovacie zariadenia pre COVID-19 pozitívnych pacientov.

„Pracujeme na tom, aby sme požiadavku z ministerstva spracovali v čo najkratšom čase a mali k dispozícii ubytovacie kapacity pre takýchto ľudí, ktoré by sme boli schopní aktivovať do 48 hodín. Je predpoklad, že kapacity nemocníc sa čoskoro naplnia a pacientov, ktorí sú stále COVID pozitívni, no už nevykazujú klinické príznaky a nepotrebujú lekársku starostlivosť, bude nevyhnutné niekam presunúť a nemocničné lôžka uvoľniť,“ vysvetlil vicežupan Ondrej Lunter.

V kraji je zatiaľ k dispozícii karanténne ubytovanie vo Fiľakove, ktoré je dostupné širokej verejnosti a určené pre tých, ktorí povinnú izoláciu nemôžu či nechcú stráviť v domácom prostredí. Všetky informácie o ňom sú dostupné na webe www.bbsk.sk/kcfilakovo.

Stále tiež pokračuje zbierka počítačov pre stredoškolákov, ktorí nemajú dostatočné technické vybavenie na to, aby sa mohli vzdelávať v domácom prostredí. V celom kraji je takýchto detí podľa údajov, ktoré zaslali stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja 2694.