Tento rok očakávame vyššiu úrodu kukurice aj slnečnice a pokles produkcie zemiakov

0
466
Foto: Pixabay

Zdroj: Jana Morháčová/ŠÚ SR

Tohtoročná úroda kukurice, slnečnice, ako aj technickej cukrovej repy by mala byť v porovnaní s rokom 2019 vyššia, pri týchto plodinách sa očakáva aj medziročne vyšší výnos z jedného hektára. Naopak nižšia úroda sa očakáva u zemiakov. Tretí odhad úrody 2020 realizoval Štatistický úrad SR k 15. septembru, dotýka sa už len vybraných jesenných plodín.

Úroda kukurice na zrno má byť o 5,8 % vyššia

Odhadovaná výška úrody kukurice na zrno v roku 2020 je na úrovni 1,5 mil. ton, čo je o 5,8 % (o 84,3 tis. ton) viac ako v roku 2019. Vyššia úroda je spôsobená vyšším očakávaným hektárovým výnosom na úrovni 7,73 tony z hektára, čo je viac ako minulý rok aj v porovnaní s 5-ročným priemerom. Zasiata plocha na výmere 196,6 tis. ha je nepatrne nižšia ako minulý rok.

Vyšší celkový objem úrody sa očakáva aj u kukurice a jej miešankách na zeleno a siláž a to 3,8 % pri úrode na úrovni takmer 2,34 mil. ton. Celkový rast objemu úrody je pri vysokom raste priemerného výnosu z hektára tlmený medziročným poklesom osiaty plôch o 6,7 %. Celkovo sa tento druh kukurice v roku 2020 pestuje na niečo vyše 69 tis. hektároch. Hektárový výnos je tento rok mimoriadne priaznivý 34,4 tony z hektára, čo je o šestinu viac ako vlani, a pätinu vyššia hodnota oproti priemeru predošlých päť rokov.

Nižšia úroda zemiakov aj pri vyšších očakávaných výnosoch z hektára

Pri komodite ostatné zemiaky (bez plôch skorých zemiakov) sa očakáva úroda v celkovom objeme 156 tis. ton, čo o 3,8 % menej ako vlani. Úroda z hektára 24,55 tony je vyššia ako minulý rok až o 2,11 tony z hektára a je výraznejšie aj nad priemerom predošlých päť rokov. Odhadovaný objem úrody narástol v porovnaní s predošlým augustovým odhadom o 1,37 tony z hektára. Zemiaky však boli v roku 2020 vysadené medziročne na menšej výmere o 11,1 %, celkovo sa pestujú na ploche 6,4 tis. hektárov.

Foto: Pixabay

Slnečnice bude viac najmä pre rozšírenie osiatych plôch

V rámci septembrového spresnenia bola úroda slnečnice odhadnutá na úrovni 147,9 tis. ton, čo je medziročne nárast o 15,3 % a súčasne mierny pokles v porovnaní s augustovým odhadom. Dôvodom je medziročne mierne vyšší výnos z hektára ako aj výraznejšie zvýšenie zasiatych plôch touto plodinou. Očakávaná úroda 2,74 tony na hektár je aj mierne nad hodnotou 5-ročného priemeru (o 0,08 tony z hektára). Zasiata výmera sa však medziročne výraznejšie z výšila o 9,3 % na 53,9 tis. ha.

Zvýšenie úrody cukrovej repy

Úroda cukrovej repy technickej by mala byť v dôsledku vyšších očakávaných výnosov z hektára oproti vlaňajšku vyššia o 5,6 % a dosiahnuť objem 1,32 milióna ton. Výnosy sa očakávajú v priemere na úrovni 62,77 tony z hektára. Takéto hodnoty sú vyššie oproti minulému roku, ako aj oproti päťročnému priemeru. Očakávaný výnos z hektára sa zvýšil aj oproti augustovému odhadu a to o 0,8 tony. Osiata výmera 21,1 tisíca hektárov je medziročne nižšia o 2,8%.