Študentské nápady ako inovatívne riešenia do budúcnosti

0
719
Účelom projektu Slovak University Startup Cup 2020 je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Foto: Pixabay

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Ekologické spracovanie odpadu z cigariet, využitie umelej inteligencie na rozpoznávanie emócií na základe výrazov tváre či záchrana ľudských životov. Aj to boli zámery projektov, s ktorými zvíťazili mladí inovátori v súťaži Slovak University Startup Cup 2020. Ich prínos pre spoločnosť ocenila na slávnostnej ceremónii aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Monika Filipová.

Kreativita, inovácie aj priestor pre sebarozvoj. To boli hlavné ciele tohto projektu organizovaného pod záštitou ministerstva školstva. Jeho výhodou je podľa štátnej tajomníčky Moniky Filipovej to, že na študentov boli kladené vyššie nároky, čo sa pretavilo aj do kvality ich práce.  „Môžu mať potenciál v budúcnosti rozvinúť sa do komplexných riešení pre jednotlivé oblasti či IT, zelené technológie alebo ďalšie,“ priblížila Filipová.

Štátna tajomníčka rezortu školstva zároveň ocenila, že sa študenti popri bežnom štúdiu zapojili do aktivity, vďaka ktorej získali neoceniteľné skúsenosti. „Rovnako vás donútila nespoliehať sa na vopred napísané tvrdenia, ale kreatívne rozmýšľať, tvoriť a novými nápadmi prinášať zmenu do fungovania spoločnosti,“ prihovorila sa mladým inovátorom.

Účelom projektu Slovak University Startup Cup 2020 je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácii ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podľa organizátorov súťaže z Junior Chamber International – Slovakia majú študentské startupy dôležité miesto v ekosystéme startupovej komunity.

Foto: Pixabay

Organizátori udelili ocenenie v šiestich kategóriách. Vo všetkých dostali cenu prvé tri najinovatívnejšie startupy. Na prvom mieste sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

V kategórií Veda, medicínske technológie

Anna Kmecová, líderka študentského startupu RescueRoom Virtual
Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Prahe

RescueRoom je model výučby prvej pomoci, takzvaná „prvá pomoc zážitkom“, ktorý sa realizuje v modelovanom prostredí.

V kategórií Informačné technológie, mobilné technológie, web

Samuel Schnelly a Adam Valiska, lídri študentského startupu Smart City Group – iPark, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

iPark sa venuje problematiky nájdenia voľných parkovacích miest s pomocou AI v reálnom čase prostredníctvom IP kamier umiestnených na parkoviskách.

V kategórií Umelá inteligencia

Patrik Jurčišin, líder študentského startupu QEHeC (Quick Entry Health Check System), Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

QEHec sa venuje využitiu umelej inteligencie k rozpoznávaniu emócií na základe výrazov tváre, rozloženia telesnej teploty človeka a riešeniami, ktoré môžu byť využité v rámci prevencie v súvislosti so šírením vírusových chorôb.

V kategórií Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika

Anežka Železňáková, líderka študentského startupu elang, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Elang je systém na monitorovanie tlakových nádob, ktorý pozostáva z inteligentnej váhy, prispôsobenej pre KEG sudy a mobilnej aplikácie.

V kategórií Životné prostredie, zelené technológie

Hugo Repáň, líder študentského startupu EcoButt, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Firma EcoButt ponúka špeciálne popolníky na najčastejšie sa vyskytujúci odpad, cigaretové filtre.

V kategórií Ostatné nápady

Ing. Lukáš Tóth-líder študentského startupu H&C Mask, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

H&C maska je navrhnutá na ohrev, respektíve na chladenie vzduchu v nepriaznivých podmienkach.

Okrem vyššie uvedených kategórií získali špeciálne ceny aj dvaja nominanti. Anna Kmecová so startupom RescueRoom Virtual získala špeciálnu cenu TV JOJ a Patrik Jurčišin si so svojim startupom QEHeC vyslúžil cenu JCI-Slovensko za inovatívnosť. Na absolútne prvom mieste sa umiestnil Hugo Repáň s projektom EcoButt. Víťazi šiestich kategórií získajú mentoring a môžu sa uchádzať o účasť na svetovom finále University Startup World Cup 2020.

Vyhodnotenie celoslovenského projektu Slovak University Startup Cup sa uskutočnilo v stredu, 24. 6. 2020 v Pálffyho paláci v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga.