Spotreba domácností sa v 2.štvrťroku výrazne spomalila

0
452
Spotreba domácností sa v druhom štvrťroku výrazne znížila. Foto: Pixabay

Zdroj: NBS Analytické komentáre

Dynamika spotreby domácností sa začiatkom roka 2020 spomalila, ale aj tak sa jej podarilo udržať v kladných hodnotách. V aktuálnom období druhého štvrťroku sa však už očakáva prudký prepad. Mimoriadne opatrenia vlády síce ľuďom aspoň z časti pomáhajú nahradiť stratený príjem, očakáva sa, že výraznejšie nakupovanie to nevzbudí. Práve naopak, spotrebitelia sa budú báť budúceho vývoja, a tak zvážia svoje výdavky.

Domácnosti znížili spotrebu na začiatku roka na 1,0% medziročne. . Zatiaľ čo nevyhnutné výdavky na potraviny rástli aj v dôsledku predzásobenia, ostatné výdavky už medziročne klesali. Najvýraznejšie poklesli výdavky na dopravu, oblečenie a obuv, rekreácie a kultúru a vďaka zatvoreniu škôl aj výdavky na vzdelanie. Na hotely či reštaurácie však Slováci v 1. štvrťroku míňali rovnako veľa prostriedkov ako pred rokom. Aj keď sa od polovice marca prijali opatrenia, ktoré prevádzkovateľov hotelov a reštaurácií pripravili o tržby, nebol to problém, pretože im straty dorovnalo cestovanie ľudí počas jarných prázdnin.

V druhom štvrťroku sa však tržby hotelov a reštaurácií prepadli na minimum. Rovnako v tomto období klesli aj výdavky na dopravu, keďže veľa firiem umožnilo svojim zamestnancom home office, a veľké prevádzky boli nútené na istú dobu pozastaviť svoju činnosť.

Rodiny obmedzili výdavky na tovary dlhodobej spotreby z dôvodu obáv o budúce príjmy. Pokračujúci rast počtu nezamestnaných v týchto mesiacoch len potvrdzuje, že príjmy domácností v aktuálnom štvrťroku zrejme poklesnú a s nimi aj ich spotreba.

Domácnosti obmedzili svoje výdavky z dôvodu obavy o svoje financie v budúcnosti. Foto: Pixabay

Pomerne rýchlo sa zotavil maloobchod. Koncom mája už dosahoval pôvodnú úroveň tržieb. K zlepšeniu postupne došlo aj v prípade reštaurácií, kaviarní či pohostinstiev. Situácia však naďalej zostáva nepriaznivá pre poskytovateľov ubytovania. Ich príjmy sa obnovujú veľmi pomaly a vyzerá to, že obmedzené budú ešte dlhšiu dobu.

Po prepade v aktuálnom štvrťroku by sa spotreba domácností mohla postupne prebúdzať. Takmer všetky mesačné ukazovatele naznačujú, že v aktuálnom štvrťroku by malo dôjsť k poklesu spotreby domácností na dlhodobo najnižšie úrovne. Príjmy obyvateľstva sa zatiaľ neznížili tak výrazne a tak miera úspor naďalej rastie. Je to aj vďaka opatreniam vlády na podporu ekonomiky, ktoré by mali časť stratených príjmov domácnostiam nahradiť. Očakávame, že obyvateľstvo si bude aj naďalej vytvárať úspory pre prípadné zhoršenie budúceho vývoja. Miera úspor by mala v 2. štvrťroku 2020 dosiahnuť svoje maximá a následne už postupne klesať na pôvodné úrovne.

Postupné uvoľňovanie opatrení doma aj v zahraničí prispieva k optimizmu a teda aj domáca spotreba by už mohla mať najhoršie za sebou. Jej úplné obnovenie však bude zrejme dlhodobejšie a hlavne v sektore služieb dôjde aj k permanentným výpadkom.