Samosprávy majú 33 nových starostov a starostiek a 26 nových poslancov

0
373
Doplnkové voľby sa konali v sobotu 3.októbra. Foto: Pixabay.

Zdroj: Jana Morháčová/ TS ŠÚ SR

ŠÚ SR zverejnil výsledky doplnkových volieb do orgánov samosprávy obcí. Nového starostu či starostku si zvolili občania v 33 obciach Slovenska a chýbajúci počet poslancov zastupiteľstva spolu v 19 obciach SR. Oficiálne výsledky doplnkových volieb do orgánov miestnej samosprávy, ktoré sa konali v sobotu 3. októbra 2020 celkovo v 48 obciach Slovenska zverejnil Štatistický úrad SR na portáli https://volby.statistics.sk/oso/doplnkove2018/sk/.

Najúspešnejší spomedzi kandidátov na starostu boli nezávislí kandidáti a kandidáti bez politickej príslušnosti, bolo ich 23. Nasledovali kandidáti KDH (3 + 1 v koalícii) a nominanti strany Sme rodina (2). Najtesnejší výsledok bol zaznamenaný v mestskej časti Košice-Poľov (963 oprávnených voličoch), kde víťazný kandidát predbehol svoju konkurentku o štyri hlasy a získal 241 hlasov. Rovnako o štyri hlasy zvíťazil kandidát na starostu v obci Figa (okres Rimavská Sobota), keď získal 74 hlasov.

Súčasne bolo zvolených 26 nových poslancov do zastupiteľstiev v 19 obciach Slovenska. Pôvodne sa malo voliť 28 poslancov, ale v obciach Sasinkovo boli zvolení namiesto troch len dvaja poslanci a v Pribyline jeden z dvoch poslancov, pre nedostatok kandidátov. Súčasne v obciach Prosiek (okres Liptovský Mikuláš), Píla (okres Pezinok) a Ďurďoš (okres Vranov nad Topľou) sa voľby do zastupiteľstva nekonali, pretože nik nekandidoval. Najviac zvolených poslancov – 10 boli nezávislí nominanti.

Na sobotňajších voľbách sa zúčastnilo celkovo 35,9 % z celkovo z 32 452 – voličov zapísaných v zoznamoch voličov, svoje volebné právo využilo 11 643 občanov (počet vydaných obálok). Najvyššia účasť na úrovni 74 % bola vo východoslovenskej obci Beša (okres Michalovce). Naopak najmenší podiel voličov využilo svoje volebné právo v obci Sasinkovo, (okres Hlohovec), kde prišlo voliť len 17 spomedzi 711 voličov, čo predstavuje účasť na úrovni 2,39 %. Najviac hlasovacích obálok – spolu 1 297 – bolo odovzdaných v obci Ivanka pri Dunaji (okres Senec). Súčasne najmenej obálok, spolu 11, odovzdali hlasujúci v obci Ondavka (okres Bardejov).

Na spracovaní výsledkov sa v sobotu podieľalo 110 pracovníkov Štatistického úradu SR, ktorí pracovali spolu v 27 sumarizačných útvaroch.