Bratislava zjednocuje COVID semafór so štátom

0
503
Okres Bratislava I. je už v červenej fáze epidémie. Foto: Pixabay

Mesto Bratislava vníma zodpovednosť pri transparentnom informovaní o aktuálnej situácii súvisiacej s vývojom epidémie COVID-19. Aj preto sme ako prví zriadili COVID semafor pre územie mesta Bratislava, podľa ktorého vieme na základe dát lepšie vyhodnotiť, v ktorej fáze epidémie sa mesto nachádza a ktoré opatrenia je nutné zavádzať. Po zverejnení štátneho COVID semaforu bude aj Bratislava okrem dát prihliadať aj na rozhodnutie regionálneho hygienika, ktorý má podľa dostupných informácii o závažnosti situácie kompetenciu upraviť aktívnu fázu epidémie na štátnom semafore.

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR

Bratislava pripravila už pred mesiacom vôbec prvý COVID semafor ako signalizačný systém, ktorý určuje, kedy je nutné zaviesť vybrané opatrenia v kompetencii mesta, v piatich rôznych fázach šírenia ochorenia COVID-19 vypočítaných na základe epidemiologických dát dostupných vďaka Úradu verejného zdravotníctva, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a Ministerstvu zdravotníctva SR. Bratislavský semafor tak od začiatku prispôsobuje opatrenia mesta reálnej situácii epidémie, ktorú odhaľujú epidemiologické dáta s presne stanovenými hraničnými hodnotami pre jednotlivé fázy mestského semaforu.

Po minulotýždňovom zverejnení štátneho semaforu, ktorý informoval o menej a viac rizikových oblastiach na Slovensku, odborníci spájajú sily. Rovnako, ako pri mestskom semafore, bude štátny semafor pracovať s 5 fázami epidémie. O aktuálnej farbe na štátnom semafore ale nebudú rozhodovať len dáta, ale najmä posudok regionálneho hygienika. Je to práve Úrad verejného zdravotníctva, ktorý má kompetencie rozhodovať o väčšine protiepidemiologických opatrení, vrátane mesta Bratislava. Aby obyvateľkám a obyvateľom zabezpečili jednoznačné informácie o stave epidémie v meste a vyhli sa situáciám, kedy by mestský a štátny semafor svietili odlišnými farbami, bude sa aktuálna farba mestského semaforu po novom riadiť farbou, ktorú Bratislave určí štátny semafor. Pokiaľ na štátnom semafore budú rôzne mestské časti vyznačené rôznymi farbami, mesto Bratislava bude pre svoju komunikáciu a pre komunikáciu s obyvateľmi používať farebné označenie priradené obvodu s najhoršou epidemiologickou situáciou. Keďže v piatok ministerstvo zdravotníctva zverejnilo, že okres Bratislava I. je už v červenej fáze epidémie, náš semafor zostáva tiež červený.

Mesto bude aj naďalej denne analyzovať poskytnuté dáta, čo mu lepšie umožní  predvídať vývoj situácie a promptne reagovať presne cielenými opatreniami v kompetencii mesta, ktoré pomôžu udržať Bratislavčanky a Bratislavčanov v bezpečí a ochránia aj tých najzraniteľnejších z nás.

Mesto Bratislava zvládlo prvú vlnu epidémie koronavírusu vďaka rýchlo zavedeným opatreniam, ktoré sme prijali a najmä vďaka disciplíne obyvateliek a obyvateľov. Kým ale nebude dostupná vakcína, koronavírus bude naďalej súčasťou našich životov. Uvedomujeme si, že opatrenia, ktoré mesto zavádza, sú často citlivé a výrazne ovplyvňujú život obyvateliek a obyvateľov Bratislavy. Rozhodnutia magistrátu boli vždy prijaté v záujme verejného zdravia. Na to, aby bol náš postup efektívny a aby sme túto situáciu zvládli, je nutné, aby potrebné pravidlá a opatrenia dodržiavali všetci rovnako zodpovedne.