streda, 17 apríla, 2024
Domov Články BBSK a Slovenský olympijský a športový výbor budú približovať mladým olympijské hodnoty

BBSK a Slovenský olympijský a športový výbor budú približovať mladým olympijské hodnoty

Zdroj: TS BBSK

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spoločne s Centrom voľného času JUNIOR budú aktívne spolupracovať pri organizácii a realizovaní vzdelávacích aktivít o športe či športových podujatí. Všetky tri inštitúcie podpísali Memorandum o spolupráci, podľa ktorého budú propagovať aktivity smerujúce k rozvoju telesnej výchovy a športu.

Memorandum o spolupráci podpísali v sídle Banskobystrického samosprávneho kraja župan Ján Lunter, prezident SOŠV Anton Siekel a riaditeľka CVČ JUNIOR Banská Bystrica Jarmila Lipková. Prvou významnou aktivitou medzi zainteresovanými stranami je spolupráca na Programe olympijskej výchovy (OVEP).

Jej základom je výchova v duchu piatich základných princípov olympizmu: radosť z vynaloženého úsilia, zmysel pre fair play, rešpekt k sebe samému a druhým, snaha o výnimočnosť, harmonický rozvoj tela, mysle a ducha. Spolupráca s BBSK je pre SOŠV prirodzená, keďže región Banskej Bystrice bude v roku 2022 dejiskom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže.

„Banskobystrický samosprávny kraj robí aktívne kroky k tomu, aby deti a mladí ľudia viac športovali. Krajské zastupiteľstvo nedávno schválilo koncepciu podpory športu, ktorá systémovo rozvíja zdravý pohyb detí. Podpis memoranda a výchova mladých k princípom olympizmu do tohto konceptu prirodzene zapadajú,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Program OVEP bol vytvorený s využitím najmodernejším pedagogických postupov, ktorým dominuje holistický prístup k vzdelávaniu. OVEP ponúka množstvo príležitostí na uplatnenie kreativity a rozmanitých talentov prostredníctvom širokej palety aktivít.

Obsahová flexibilita programu ponúka priestor aj na výchovu k ďalším kladným morálno-etickým hodnotám a k budovaniu charakteru mladých ľudí.

„Dnes je viac ako potrebné, aby sme olympijské hodnoty  priblížili pre mládež a aby ich aplikovala vo svojich životoch. SOŠV chce prostredníctvom svojich programov inšpirovať mladú generáciu k správnemu morálno-etickému správaniu sa prostredníctvom športu, ktorý je nástrojom rozvoja osobnosti i vzdelávania. Sme radi, že túto našu snahu podporí aj Banskobystrický samosprávny kraj a prostredníctvom Centra voľného času JUNIOR budeme šíriť olympijské hodnoty na stredných školách v tomto regióne,“ uviedol po podpise memoranda prezident SOŠV Anton Siekel.

Slovenský olympijský a športový výbor pripraví v spolupráci s CVČ – JUNIOR pre Banskobystrický samosprávny kraj sériu workshopov i besied, aj s úspešnými športovcami, pre študentov a žiakov škôl na rôzne témy týkajúce sa olympijskej výchovy i vzdelávania k hodnotám.

„Centrum voľného času JUNIOR sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a toto memorandum, reflektujúce na Európsky olympijský festival mládeže, môže naše neformálne vzdelávanie rozšíriť o novú tému, ktorou je olympijský duch a olympijské hodnoty a tie následne preniesť aj do stredných škôl v našom kraji. Dáva zároveň priestor na osobnostný rozvoj zamestnancov a učiteľov,“ povedala riaditeľka CVČ JUNIOR Jarmila Lipková.

- Advertisment -

Najčítanejšie

Obchádzkovej trase na Muráni hrozí neprejazdnosť

Banskobystrický samosprávny kraj upozorňuje vodičov, ktorí majú povolenie používať obchádzkovú trasu medzi Muráňom a Prednou Horou cez Národný park Muránska planina,...

Seniori sú ľahká korisť pre podvodníkov, ktorý ich chcú obrať o peniaze

Zdroj: TS MV SR Ministerstvo vnútra SR sa seniorom, ktorí spadajú do kategórie zákonom chránených osôb (osoba nad...

BBSK bude preventívne testovať zamestnancov v ohrozených zariadeniach

Po dvoch ohlásených kolách celoštátneho testovania bude Banskobystrický samosprávny kraj pokračovať v pravidelnom preventívnom testovaní zamestnancov vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom...

Detská fakultná nemocnica začala s inovatívnou liečbou cystickej fibrózy

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou začali s inovatívnou liečbou cystickej fibrózy. Liek je aktuálne podávaný prvej pacientke Nelke.