Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

Základné umelecké školy (ZUŠ) boli počas prvej vlny pandémie koronavírusu zatvorené. Ich už aj tak zlú situáciu znásobili októbrové opatrenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ich preto chce prostredníctvom projektu podporiť finančným balíkom 20 miliónov eur. Návrh predložil na stredajšom rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Mestá a obce ako najväčší zriaďovatelia ZUŠ zaznamenávajú kvôli pandémii COVID-19 pokles výnosov z podielových daní, z ktorých sú ZUŠ financované. To môže výrazným spôsobom negatívne ovplyvniť ich existenciu. ZUŠ sa tak už po druhýkrát ocitajú v situácii, kedy je ich chod ohrozený. Opätovne môže nastať výpadok poplatkov zo strany rodičov, ale aj znižovanie miezd zamestnancov zo strany miest a obcí.

Pre 716 ZUŠ a ich 6192 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov preto šéf rezortu školstva vybojoval finančnú kompenzáciu. „Podporia sa tým na jednej strane voľnočasové aktivity mládeže ako kľúčové činnosti pre ich osobnostný, mentálny aj profesijný rozvoj. Zároveň na druhej strane by sa mali podporiť pracovníci v kultúre a umelci,“ priblížil minister školstva.

Rovnako doplnil, že model, ktorý sa pri tejto finančnej pomoci použije, bude rovnaký ako pri materských školách. „Pred pár mesiacmi sme priniesli obdobnú pomoc na udržateľnosť miest v materských školách. Tam už bolo podporené udržanie pracovných miest na 2507 materských školách s počtom 22 189 zamestnancov a celkovo bola zatiaľ vyplatená suma 54 miliónov eur. Tento projekt na pomoc ZUŠ-iek bude založený na rovnakom princípe. Čiže ide o druhú pomoc zo strany vlády smerom k samosprávam a zastabilizovaniu školského prostredia. Ďakujem pánovi ministrovi Krajniakovi, že opäť išiel do tohto projektu a spoločne môžeme podporiť tento proces,“ ozrejmil na brífingu po rokovaní vlády Gröhling.

V praxi to bude vyzerať tak, že úhradu príspevku časti mzdy na zamestnancov ZUŠ, najviac vo výške 1100 EUR na jedného zamestnanca za obdobie od 13. marca do 30. júna 2020 budú poskytovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O financie môžu požiadať ZUŠ s právnou subjektivitou alebo zriaďovateľ, ak ZUŠ nemá právnu subjektivitu.