Začala sa kampaň na ochranu detí v digitálnom priestore

0
616
Zneužívanie detí v digitálnom priestore sa stáva skutočne závažným spoločenským javom. Foto: Pexels

Zdroj: MPSVaR SR

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR SR realizuje aj tento rok kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o problematike násilia na deťoch. Jej tohtoročným cieľom je upozorniť na riziká hroziace deťom v digitálnom priestore. Kampaň spolu s videami kopíruje úlohy Národnej koncepcie na ochranu detí v digitálnom priestore schválenej vládou vo februári tohto roka.

Za posledné roky sa na Slovensku výrazne zvýšilo používanie internetu prostredníctvom mobilných zariadení.  Najnovšie dáta ukazujú, že mobilné telefóny používa na pripojenie k internetu 83 % detí vo veku 9 – 17 rokov, pričom 38 % využíva internet viackrát denne. Vyplýva to zo záverečnej správy výskumu  EU Kids Online na Slovensku.

„Zneužívanie detí v digitálnom priestore sa stáva skutočne závažným spoločenským javom. Deti v ňom čelia reálnemu ohrozeniu neuvedomujúc si riziká, ktoré ich obklopujú. Pre dieťa môže byť nebezpečnejšie zostať doma v izbe s telefónom ako  byť vo večerných hodinách v uliciach mesta. Takéto správanie spôsobuje celoživotnú digitálnu stopu, niekedy aj s fatálnymi následkami,“ hovorí riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR Mária Vargová.

Problémom zostáva, že  naša legislatíva v súčasnosti jednoznačne nedefinuje, ako zaobchádzať a stíhať prípady zneužívania detí v digitálnom priestore, či formy zneužívania a vykorisťovania detí na internete, ako je sexting, trolling, hatespeech, kyberšikanovanie a podobne. „Pozitívne však je, že mnohé zainteresované subjekty na Slovensku  sú si vedomé výziev spojených s ochranou detí v digitálnom priestore, a čoraz viac sa snažia na to reagovať,“ hovorí Mária Vargová.

Práve jednou z hlavných odpovedí na hrozby internetu je Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom prostredí. Prináša informácie o rizikách v digitálnom priestore  a  možnostiach ochrany a pomoci pred nimi, podporuje kritické myslenie v súvislosti s vyhodnocovaním relevantnosti informácií v digitálnom priestore, ale poskytuje aj online mechanizmy nahlasovania trestných činov a nezákonných obsahov na internete nevynímajúc pri tom informácie o možnostiach pomoci a vhodnom poradenstve deťom. Na koncepcii participovali všetky relevantné rezorty, generálna prokuratúra a mimovládne organizácie.

Tohtoročná „Kampaň na zvyšovanie povedomia o problematike násilia na deťoch – ochrana detí v digitálnom priestore“  nadväzuje na výsledky spomínaného výskumu a národnú koncepciu. Jej súčasťou je aj vytvorenie piatich video-spotov, pričom každý z nich sa zameriava na inú formu rizika digitálneho priestoru. Témami videí sú napríklad „Pozor na obsah, ktorý zdieľaš“, „Never všetkému, čo nájdeš na internete“, „Instagram nie je realita,“ či napríklad „Stop nenávisti na internete“, ktoré na nachádza tu:

Video „Stop nenávisti na internete“. Zdroj: Detstvo bez násilia

Videá budú zverejňované postupne počas nasledujúcich týždňov na oficiálnych profiloch Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch na FacebookuInstagrame, ako aj na Youtube kanáli. Kampaň potrvá do 31. novembra 2020.