Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil návrh legislatívy, ktorou zabezpečí zvýšenú ochranu vlka dravého, tak ako je tomu pri ostatných chránených živočíchoch. Prestane tak byť predmetom každoročnej kvóty pre poľovníkov na jeho lov, zvýši sa jeho spoločenská hodnota a jeho usmrtenie bude trestným činom.

Zdroj: MŽP

„Vlka dravého vyjmeme zo zoznamu tzv. vybraných živočíchov a bude zaradený do zoznamu chránených živočíchov,“ uviedol minister Ján Budaj s tým, že činnosť komisie na určenie kvóty sa ukončí a otvorí sa program starostlivosti o vlka. Minister spustením legislatívneho procesu zareagoval na rozhodnutie agrorezortu, podľa ktorého bude v poľovníckej sezóne 2020/21 povolený odstrel 50 jedincov. Rozhodnutie označil za neobhájiteľné a žiada prehodnotenie kvót aj vzhľadom na riziko infringementu za porušovanie európskej smernice.

„Vlk je v zmysle európskej legislatívy chránený živočích a má svoje nezastupiteľné miesto v prírode. Čo je ešte dôležitejšie, pomáha predchádzať väčším stratám, ktoré vzniknú pri ničení poľnohospodárskych plodín – je prirodzený predátor poľovnej zveri, vrátane diviačej. Neobstojí ani argument, že farmárom spôsobu výrazné škody na hospodárskych zvieratách,“ uviedol minister. Vysoká či diviačia zver spôsobila v roku 2019 poľnohospodárske škody vo výške 17 mil. eur, a to aj napriek opatreniam poľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri či hospodárskych zvierat zapríčiňuje ujmu štátu a vlastníkom na hospodárskych zvieratách vo výške približne 30 – 40 tisíc eur ročne. To je 550-krát menej.

Vykonávacou vyhláškou k zákonu o ochrane prírody a krajiny sa zároveň zvýši spoločenská hodnota vlka dravého na 3.000 €, čiže jeho usmrtenie bude trestným činom. Aby však ministerstvo vyšlo v ústrety i farmárom, ktorí majú s vlkom problémy, avizuje zjednodušenie postupu uplatnenia náhrady škôd spôsobených vlkom.

Foto: Pixabay