Slovensko pomáha tretím krajinám v boji proti koronavírusu

0
517
Foto: Pixabay

Zdroj: MZV

Ministri členských štátov Európskej únie pre rozvojovú spoluprácu diskutovali o pomoci partnerským krajinám v boji proti COVID-19 a implementácii opatrení na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok v tretích krajinách.

Na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci sa formou videokonferencie zúčastnila po prvýkrát aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková.

Štátna tajomníčka v diskusii o pomoci partnerským krajinám upozorňuje: ,,Európska únia a jej členské štáty vyčlenili takmer 36 miliárd eur na pomoc tretím krajinám v boji proti pandémii COVID-19, pričom Slovensko zatiaľ presmerovalo prostriedky rozvojovej spolupráce vo výške 10 miliónov eur. Napriek tomu, že EÚ poskytuje až 55,2 % globálnej rozvojovej pomoci, čelí bezprecedentnej infodémii. Dezinformačné kampane spochybňujú angažovanosť Únie, a preto je našou povinnosťou jasne a jednotne komunikovať ako Únia pomáha partnerským krajinám.“

I. Brocková ocenila prácu Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetového potravinového programu zdôrazňujúc, že „tieto multilaterálne organizácie majú nezastupiteľné miesto pri riešení súčasnej globálnej pandémie. Spolu dokážeme efektívnejšie pomáhať krajinám, ktoré v dôsledku nedostatočne rozvinutých systémov zdravotníctva či iných paralelne prebiehajúcich kríz nedokážu dostatočne efektívne čeliť pandémii.“ 

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku J. Borrell a komisárka pre medzinárodné partnerstvá J. Urpilainen informovali účastníkov zasadnutia o rokovaniach o novej zmluve o spolupráci medzi EÚ a krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT), keďže platnosť súčasnej dohody z Cotonou skončí na konci roku 2020. Nová zmluva predstavuje príležitosť na posilnenie vzájomných vzťahov v politickej, ekonomickej i rozvojovej oblasti. Zároveň sa tak historicky prekonaný vzťah darca-príjemca transformuje na plnohodnotné partnerstvo krajín a spoločenstiev.

Súčasťou programu zasadnutia rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci členských štátov EÚ bol aj návrh finančného rámca na roky 2021-2027 a jeho prepojenie na Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI) a novú finančnú architektúru pre udržateľný rozvoj. NDICI aj finančná architektúra majú zásadným spôsobom reformovať rozvojovú politiku Únie v blízkej budúcnosti počas nového viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027.