Skutočné počty otvorených škôl prevýšili predbežné odhady

0
545
Školy po 3 mesiacoch opäť otvorili svoje brány. Ilustračná foto: Pixabay

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

Na sviatok dňa detí sa po mesiacoch online vyučovania niektoré deti vrátili do školských lavíc, i keď len na posledný mesiac školského roka. Štatistiky Ministerstva školstva z uplynulého týždňa ukázali, že obnovenie vyučovania umožnilo deťom 80,6% materských škôl a 90,5% základných škôl. Do škôlok sa tak vrátilo približne 70 tisíc detí, čo predstavuje približne 50% z celkového počtu, a 170 tisíc žiakov základných škôl, čiže 63% žiakov z celkového počtu.

Zatvorených ostalo 667 materských škôl a 236 základných škôl. Dôvodom boli nedostatočné priestorové a prevádzkové možnosti, ako aj chýbajúce personálne kapacity.

Najvyšší záujem o otvorenie materských škôl bol v Žilinskom kraji (98,5%), naopak najnižší zaznamenali v Prešovskom kraji (35,8%). Rekordný počet otvorených základných škôl bol v Trenčianskom kraji, kde otvorili až 99,5% škôl, ďalej to bol Žilinský a Bratislavský kraj (98,3%). Najnižší počet opäť potvrdil Prešovský  kraj (74,8%).

Deti a žiaci sa tak vrátili do školského prostredia medzi spolužiakov a učiteľov po 11 týždňoch distančného vyučovania. Napriek otvoreniu však boli potrebné prísne protiepidemiologické opatrenia, ako napríklad meranie teploty, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy či povinné odstupy. Niektoré súkromné škôlky zabezpečili ochranné štíty nielen pre vychovávateľov a učiteľov, ale taktiež aj pre deti, samozrejme pri všetkej opatrnosti a bezpečnosti detí.

Vyučovanie sa za týchto podmienok uskutočňuje v skupinách. V materskej škole môže byť v skupine najviac 15 detí a v základnej škole maximálne 20 žiakov, pričom nemá dochádzať k ich migrácii medzi jednotlivými skupinami. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia.