Rezort školstva meral záujem verejnosti o športy

0
465
Zástupcovia zväzov na stretnutí prezentovali svoje postoje a názory, následne mali možnosť vyjadriť sa ku kľúčovým otázkam aj v ankete. Foto: Pixabay

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne rozdeľuje desiatky miliónov eur národným športovým zväzom podľa komplexného vzorca, súčasťou ktorého je aj parameter záujmu verejnosti o jednotlivé športy. Metodika merania záujmu verejnosti (medzinárodnej, aj domácej) o športy dlhodobo čelí kritike, a preto rezort školstva usporiadal koncom júna tohto roka pracovné stretnutie s národnými športovými zväzmi na túto tému.

Zástupcovia zväzov na stretnutí prezentovali svoje postoje a názory, následne mali možnosť vyjadriť sa ku kľúčovým otázkam aj v ankete (ministerstvo získalo 69 odpovedí).

Z diskusie a odpovedí v ankete vyplynulo:

1. Väčšina zväzov považuje meranie domáceho aj zahraničného záujmu za potrebný parameter výpočtu finančných prostriedkov.

2. Zväzy odporúčajú, aby domáci záujem mal rozhodujúcu váhu oproti medzinárodnému.

3. Zväzy odporúčajú, aby bol domáci záujem meraný v rôznych obdobiach roka.

4. Pre zväzy nie je dôležité stabilizovanie meraného záujmu na dlhšie obdobie ako dva roky.

Na základe analýzy diskusných príspevkov a odpovedí v pripravovanej novele zákona o športe zostáva záujem verejnosti o športy (domáci aj medzinárodný) súčasťou vzorca na rozdelenie finančných prostriedkov. Zmení sa váha domáceho záujmu voči medzinárodnému z 80:20 na 75:25 (tento pomer navrhujeme v súlade s výsledkom ankety).

Meranie medzinárodného záujmu o športy bude predmetom vedeckého výskumu, ktorý ministerstvo zadá formou verejnej súťaže o grant na jeseň 2020, výsledok merania musí byť známy do 31.8.2021. Meranie domáceho záujmu o športy bude ministerstvo vykonávať dvakrát ročne vždy s rozpätím šiestich mesiacov, pričom každý rok sa meranie domáceho záujmu posunie o jeden mesiac (po 6 rokoch bude meranie vykonané v každom mesiaci). Prvé meranie sa uskutoční na jar 2021. Do výpočtu bude vstupovať vždy domáci záujem zo všetkých uplynulých meraní v zostupnej váhe v čase a aktuálna hodnota medzinárodného záujmu o šport.

Ministerstvo ďakuje všetkým zväzom, SOŠV a pracovníkom skupiny, ktorá tri mesiace analyzovala problematiku merania záujmu o šport. Všetci sa aktívne zapojili do diskusie a do ankety. Aj vďaka Vám sa darí zlepšovať a objektivizovať systém financovania športu na Slovensku.