Rezort obrany hľadá nádejných budúcich ministrov obrany

0
506
Foto: Pixabay

Zdroj: TS MO SR

Ministerstvo obrany SR chce podporiť profesionálny rozvoj študentov druhého stupňa vysokých škôl so záujmom o bezpečnostnú a obrannú politiku a dianie doma a vo svete. V tejto súvislosti s heslom „Hľadá sa budúci minister obrany!“ ponúka bezodplatné odborné stáže na zimný semester v školskom roku 2020/2021.

„Počas štúdia na vysokej škole som aj ja sám absolvoval stáž na ministerstve obrany, konkrétne na vtedajšej sekcii obrannej politiky a medzinárodných vzťahov. Preto z vlastnej skúsenosti viem, že študenti takéto príležitosti na získanie praxe vítajú,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď. „Chceme, aby sme na Slovensku mali odborne pripravených mladých profesionálov, ktorí budú v budúcnosti prínosom pre obranu a bezpečnosť Slovenska. Preto si berieme za zodpovednosť vytvoriť im prostredníctvom stáží priestor pre získanie skúseností a poznatkov priamo z centra – od profesionálov v našom rezorte,“ doplnil.

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 12. októbra 2020 na adrese staze@mod.gov.sk. Podmienkou je zaslať na uvedenú adresu motivačný list a životopis vo formáte Europass. Zároveň je potrebné v žiadosti uviesť konkrétnu zložku, v ktorej chce študent praxovať.

Stáže, ktoré je možné absolvovať. Zdroj: MO SR

Študenti si môžu vybrať stáž v rámci rôznych organizačných zložiek rezortu obrany, a to napríklad v rámci kancelárie ministra obrany na sekretariáte, komunikačnom odbore, odbore protokolu, odbore vládnej a parlamentnej dokumentácie a sekretariáte Kolégia ministra obrany, či v kancelárii štátneho tajomníka. Stáž ponúka aj sekcia obrannej politiky, a to konkrétne na odbore manažmentu zdrojov, odbore stratégie a riadenia obrany, odbore výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania a odbore medzinárodných vzťahov.

Sekcia ľudských zdrojov ponúka študentom možnosť získať skúsenosti na odbore rozvoja ľudských zdrojov, odbore sociálnej politiky a tiež odbore mobilizácie a záloh ozbrojených síl. Príležitosť majú aj právnici, a to na sekcii legislatívy a práva, konkrétne na odbore legislatívy, odbore právneho poradenstva a zmluvných vzťahov, ďalej tiež na odbore právneho zastupovania a odbore medzinárodného práva. Stáž bude možné absolvovať aj na analytickom útvare ministerstva obrany.

Ponúkané sekcie na Ministerstve obrany. Zdroj: MO SR