Pripomíname si deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

0
487
Foto: MV SR

Zdroj: TS MV SR

Od roku 2007 si v Európe 18. októbra každoročne pripomíname deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Väčšinou sa pri tomto druhu trestného konania hovorí o postihoch pre páchateľov či preventívnej činnosti na predchádzanie podobných situácií. Rovnakú pozornosť je však nutné venovať aj obetiam. Tie môžu na Slovensku získať kvalitnú pomoc, či už z hľadiska psychologickej, právnej alebo sociálnej roviny. Z hľadiska odškodnenia však v ich prípadoch nedochádzalo k výrazným posunom. Až doteraz.

Slovensko je viac než cieľová krajina označované najmä ako zdrojová a tranzitná krajina. Hlavnými krajinami, kam sú osoby slovenskej štátnej príslušnosti obchodované, sú Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo.

Posledná menovaná je dlhodobo najčastejšou cieľovou krajinou slovenských obetí, kde ich predávajú a vykorisťujú aj slovenskí páchatelia. Jednou z možností ako odradiť páchateľov od obchodovania s ľuďmi je siahnuť im na majetok a použiť ho na odškodnenie obetí. Spojené kráľovstvo v tom urobilo významný krok.

Práve britská polícia má dosah na majetok mimo Spojeného kráľovstva, ktorý páchateľom takéhoto trestného činu vie zadržať. Dôležitý je fakt, že aj keď sa trestný čin vykonával na území Spojeného kráľovstva občanmi inej krajiny, britský súd páchateľov stíha a môže obete aj finančne kompenzovať. Páchatelia či kriminálne skupiny sa v mnohých prípadoch spoliehajú na to, že za nelegálne získaný majetok, ktorý majú mimo územia Spojeného kráľovstva, ich v Británii nemôžu stíhať. Mýlia sa.

Konkrétny prípad v praxi

V auguste tohto roka v slovenských médiách rezonoval prípad, kedy súd v Spojenom kráľovstve rozhodol o kompenzácii dvoch Slovákov, ktorí boli obeťami obchodovania s ľuďmi. Táto operácia na odhalenie moderného otroctva trvala niekoľko rokov a obete boli v čase vykorisťovania zraniteľnou kategóriou. Obaja muži žili na ulici, keď im bol ponúknutý „lepší“ život v Anglicku.

Jeden z mužov sa vrátil na Slovensko, kde sa o neho postarala Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“), druhému bola poskytnutá pomoc charitou na severe Spojeného kráľovstva. Pomoc, ktorú prostredníctvom týchto organizácií dostali, výrazne pomohla ich fyzickému aj duševnému zotaveniu, pomohla v integrácii do bežnej spoločnosti pri hľadaní práce a v neposlednom rade obnovila dôveru v ľudí.

Obaja Slováci boli obeťami šesť rokov. V Spojenom kráľovstve bývali v nevyhovujúcich podmienkach a nebolo im povolené vrátiť sa domov. Z platu dostávali len 30 libier týždenne, nemali prístup k bankovým účtom, boli zastrašovaní a na ich mená boli bez ich vedomia uzatvorené rôzne pôžičky.

Foto: MV SR

Páchateľom, ktorí sú momentálne vo väzbe, súd zaistil ich majetok na Slovensku a v auguste 2020 rozhodol o finančnej kompenzácii, ktorú musia vyplatiť obetiam, vo výške 52-tisíc libier pre jedného a 78-tisíc libier pre druhého muža.

„Je veľmi smutné, že ešte aj dnes čítame takéto príbehy o modernom otroctve. Z tohto prípadu je však jasne vidieť, ako intenzívne spolupracuje slovenská a britská polícia a akým spôsobom pracujú pri podpore obetí v oboch našich krajinách, čo je veľmi povzbudivé. Tento prípad je skvelým príkladom toho, že spravodlivosti bolo učinené zadosť a je aj uspokojivým výsledkom pre obete. Verdikt je významný aj z toho dôvodu, že potenciálnym páchateľom ukazuje, že majetok, ktorý získali nelegálnym podnikaním a skryli v zahraničí, nie je mimo dosahu polície. Verím, že tento prípad bude mať odstrašujúci účinok na kohokoľvek, kto by chcel páchať trestnú činnosť. Slovenská a britská polícia majú vynikajúce výsledky v oblasti odhaľovania trestných činov spoločne a v tom budú aj pokračovať. Odkaz je jasný: ak budete obchodovať s ľuďmi, chytia vás, pôjdete do väzenia a zaplatíte za to,“ povedal britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker. 

Ako to funguje na Slovensku?

Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) za posledných päť rokov eviduje tri prípady vyplatenia odškodnenia obeti trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov.

Obeť sa môže obrátiť na informačné kancelárie pre obete trestných činov zriadené Ministerstvom vnútra SR v každom krajskom meste na Slovensku, ktorých pracovníci jej vedia sprostredkovať pomoc.

Obete, ktoré sú zobchodované, zažívajú prvotný šok po príchode na miesto výkonu práce, kde buď nerobia to, čo im bolo sľúbené alebo pracujú v katastrofálnych podmienkach, pričom k výkonu práce sú donucované pod hrozbou fyzického násilia, násilím, pod nátlakom alebo psychickým terorom. 

„Mnoho ľudí si hovorí, že sa ich moderné otroctvo netýka. Opak je však pravdou, obeťou obchodovania s ľuďmi sa môže stať ktokoľvek. Aj keď boj s touto trestnou činnosťou je náročný a zdĺhavý, som rád, že sa posúvame o krok ďalej. Že okrem zachráneného ľudského života, je odškodnením obeti podaná pomocná ruka aj pri jej návrate do normálneho života. Môžem skonštatovať, že je to výsledkom fungujúcej spolupráce slovenskej a britskej polície. Určite v tejto snahe nepoľavíme,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.