streda, 20 januára, 2021
Domov Slovensko Prieskum Wilio: Ako zasiahla SZČO kríza?

Prieskum Wilio: Ako zasiahla SZČO kríza?

Zdroj: SŽZ, TASR

Najväčšia slovenská platforma, ktorá spája poskytovateľov služieb a remeselníkov so zákazníkmi Wilio.sk, zrealizovala v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom trhový prieskum, ktorý sleduje ekonomické dopady opatrení proti šíreniu koronavírusu. Dopady pandémie zasiahli vyše 93% živnostníkov a drobných podnikateľov.

Prieskum, ku ktorému Wilio.sk prizvalo aj Slovenský živnostenský zväz sa uskutočnil od 24.3 do 2.4., formou online dotazníka, pričom prieskumu sa zúčastnilo 924 živnostníkov a drobných podnikateľov.

Prieskumu sa zúčastnili poskytovatelia zo všetkých krajov Slovenska: Bratislavský 21,7%, Prešovský 14,2%, Žilinský 12,3%, Trenčiansky 10,7%, Košický 8,4%, Trnavský 6,8% Banskobystrický 6,4%  a približne 10% poskytuje služby v zahraničí.

Pre približne 45% účastníkov prieskumu predstavujú hlavnú zárobkovú činnosť stavebné práce, 27% práce okolo domu a záhrady, ďalšie služby ako sú všeobecné opravy, preprava a doprava má ako hlavný zdroj príjmu 14,6% opýtaných, biznis služby 4,5% a auto-moto 2,6%.

Pre živnostníkov a malých podnikateľov znamená koronavírus nielen zdravotné, ale aj ekonomické existenčné riziko,“ hovorí František Duračinský, riaditeľ Wilio. „Našim cieľom bolo identifikovať konkrétne opatrenia, ktoré najviac pomôžu živnostníkom a drobným podnikateľom prežiť nadchádzajúcu ekonomickú krízu. Veríme, že výsledky tohto prieskumu pomôžu Slovenskému živnostenskému zväzu v dialógu s Úradom vlády SR a príslušnými ministerstvami“.

Výsledky ukázali, že vyše 54% z opýtaných trpí z dôvodu, že zákazníci rušia zákazky. Štvrtina z opýtaných musela prerušiť činnosť vzhľadom na aktuálne platné nariadenia a 11,5% podnikateľov tak urobilo dobrovoľne. Menšie dopady zaznamenali u 9,2% podnikateľov.

Dopyt po tovare či službách sa zvýšil len 4,4% opýtaným, 15% eviduje približne rovnakú žiadanosť, ale vyše 57% podnikateľov má vážne problémy s klesajúcim dopytom po ich tovaroch či službách. Dlhšie dodacie doby sťažujú činnosť 41,3% opýtaným z tých, ktorých činnosť nie je prerušená.

Z opatrení na záchranu ich podnikania, uviedli opýtaní ako najviac potrebné dotácie na prevádzkové náklady, ktoré musia platiť aj keď nemajú príjem, tie potrebuje až 55% opýtaných, ako ďalšie uviedli odloženie splátok sociálnych a zdravotných odvodov 57,7% a odloženie splátok na existujúcich pôžičkách a úveroch 45,5%.

Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik uviedol: „65% účastníkov prieskumu v súčasnosti nevykonáva svoju činnosť, hoci im štát zatvorenie priamo nenariadil.Dennodenne dostávame mailové správy a prosby od živnostníkov, ktorí nemajú možnosť vykonávať svoju prácu, aby vláda myslela na to, že sa ocitli v situácií bez akéhokoľvek príjmu, bez nároku na nezamestnanecké dávky, sú zmluvne zaviazaní financovať náklady, ktoré naďalej pretrvávajú – nájom, energie, odvody, poplatky, ale aj mzdy a odvody za svojich zamestnancov. Častokrát zamestnávajú aj rodinných príslušníkov a tak sú celé ich rodiny v situácií veľkej neistoty z budúcnosti. Práve teraz očakávajú podporu od štátu, aby prežili,“ dodal.

Slovenský živnostenský zväz opätovne žiada tentokrát ministerstvo práce, aby sa pri implementácií opatrení do legislatívy zohľadnili jeho návrhy opatrení pre podporu SZČO.

František Duračinský konštatuje: „Cítime veľkú zodpovednosť a preto sa snažíme všetkých informovať ako poskytovať služby bezpečne. Digitalizujeme prístup ku tradičným službám a zavádzame aj nové kategórie služieb na diaľku. Je však zrejmé, že bez systematických opatrení a podpory od štátu to mnoho malých podnikateľov nezvládne.“

„Dnes sa u nás registrujú mnohí živnostníci a drobní podnikatelia, ktorí nevedia nájsť prácu inde. Vďaka tomu, že zákazníci v súčasnosti intenzívne vyžívajú online nástroje, dokážeme im prácu vo veľkom množstve sprostredkovať,“ dodáva riaditeľ Wilio.sk Duračinský.

Zdroj: Pixabay

Riešenie na pomoc podnikateľom hľadá aj občianska iniciatíva Hackvirus. Vytvorila pre podnikateľov platformu Digitálne doma. Nájdu v nej žiadosti, právne dokumenty a rôzne návody. Podnikatelia tu môžu navzájom komunikovať a vymieňať si skúsenosti. Iniciatíva zozbierala viac ako 300 podnetov od podnikateľov a živnostníkov. „Veľmi často sa tu opakovali problémy v súvislosti so štátnou pomocou, v ktorej sa veľakrát podnikatelia nevedia zorientovať,“ uviedol jeden zo zakladateľov iniciatívy Juraj Gago. 

- Advertisment -

Najčítanejšie

Ministerstvo školstva sa venuje novelám zákonov, ktorých cieľom je modernejšie a slobodnejšie školstvo

Zdroj: TS MŠVVaŠ SRModernejšie a slobodnejšie školstvo. To je ambícia realizácie systémových opatrení a noviel zákonov, ktorým sa Ministerstvo...

V Tatrách pribudnú nové moderné technológie

Zdroj: TS MV SRV zimnom období sú jednou z najčastejších príčin nešťastí v horách lavíny. Pred každým vstupom do...

Vláda schválila Návrh koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024

Zdroj: TS MV SRZámerom materiálu, ktorý na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec, je presadzovať, obhajovať...

Ministerstvo školstva podporí školy sumou 6 miliónov eur

Zdroj: TS MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv vyčlenilo sumu 6 miliónov eur, ktoré...