pondelok, 15 apríla, 2024
Domov Slovensko Prieskum Wilio: Ako zasiahla SZČO kríza?

Prieskum Wilio: Ako zasiahla SZČO kríza?

Zdroj: SŽZ, TASR

Najväčšia slovenská platforma, ktorá spája poskytovateľov služieb a remeselníkov so zákazníkmi Wilio.sk, zrealizovala v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom trhový prieskum, ktorý sleduje ekonomické dopady opatrení proti šíreniu koronavírusu. Dopady pandémie zasiahli vyše 93% živnostníkov a drobných podnikateľov.

Prieskum, ku ktorému Wilio.sk prizvalo aj Slovenský živnostenský zväz sa uskutočnil od 24.3 do 2.4., formou online dotazníka, pričom prieskumu sa zúčastnilo 924 živnostníkov a drobných podnikateľov.

Prieskumu sa zúčastnili poskytovatelia zo všetkých krajov Slovenska: Bratislavský 21,7%, Prešovský 14,2%, Žilinský 12,3%, Trenčiansky 10,7%, Košický 8,4%, Trnavský 6,8% Banskobystrický 6,4%  a približne 10% poskytuje služby v zahraničí.

Pre približne 45% účastníkov prieskumu predstavujú hlavnú zárobkovú činnosť stavebné práce, 27% práce okolo domu a záhrady, ďalšie služby ako sú všeobecné opravy, preprava a doprava má ako hlavný zdroj príjmu 14,6% opýtaných, biznis služby 4,5% a auto-moto 2,6%.

Pre živnostníkov a malých podnikateľov znamená koronavírus nielen zdravotné, ale aj ekonomické existenčné riziko,“ hovorí František Duračinský, riaditeľ Wilio. „Našim cieľom bolo identifikovať konkrétne opatrenia, ktoré najviac pomôžu živnostníkom a drobným podnikateľom prežiť nadchádzajúcu ekonomickú krízu. Veríme, že výsledky tohto prieskumu pomôžu Slovenskému živnostenskému zväzu v dialógu s Úradom vlády SR a príslušnými ministerstvami“.

Výsledky ukázali, že vyše 54% z opýtaných trpí z dôvodu, že zákazníci rušia zákazky. Štvrtina z opýtaných musela prerušiť činnosť vzhľadom na aktuálne platné nariadenia a 11,5% podnikateľov tak urobilo dobrovoľne. Menšie dopady zaznamenali u 9,2% podnikateľov.

Dopyt po tovare či službách sa zvýšil len 4,4% opýtaným, 15% eviduje približne rovnakú žiadanosť, ale vyše 57% podnikateľov má vážne problémy s klesajúcim dopytom po ich tovaroch či službách. Dlhšie dodacie doby sťažujú činnosť 41,3% opýtaným z tých, ktorých činnosť nie je prerušená.

Z opatrení na záchranu ich podnikania, uviedli opýtaní ako najviac potrebné dotácie na prevádzkové náklady, ktoré musia platiť aj keď nemajú príjem, tie potrebuje až 55% opýtaných, ako ďalšie uviedli odloženie splátok sociálnych a zdravotných odvodov 57,7% a odloženie splátok na existujúcich pôžičkách a úveroch 45,5%.

Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik uviedol: „65% účastníkov prieskumu v súčasnosti nevykonáva svoju činnosť, hoci im štát zatvorenie priamo nenariadil.Dennodenne dostávame mailové správy a prosby od živnostníkov, ktorí nemajú možnosť vykonávať svoju prácu, aby vláda myslela na to, že sa ocitli v situácií bez akéhokoľvek príjmu, bez nároku na nezamestnanecké dávky, sú zmluvne zaviazaní financovať náklady, ktoré naďalej pretrvávajú – nájom, energie, odvody, poplatky, ale aj mzdy a odvody za svojich zamestnancov. Častokrát zamestnávajú aj rodinných príslušníkov a tak sú celé ich rodiny v situácií veľkej neistoty z budúcnosti. Práve teraz očakávajú podporu od štátu, aby prežili,“ dodal.

Slovenský živnostenský zväz opätovne žiada tentokrát ministerstvo práce, aby sa pri implementácií opatrení do legislatívy zohľadnili jeho návrhy opatrení pre podporu SZČO.

František Duračinský konštatuje: „Cítime veľkú zodpovednosť a preto sa snažíme všetkých informovať ako poskytovať služby bezpečne. Digitalizujeme prístup ku tradičným službám a zavádzame aj nové kategórie služieb na diaľku. Je však zrejmé, že bez systematických opatrení a podpory od štátu to mnoho malých podnikateľov nezvládne.“

„Dnes sa u nás registrujú mnohí živnostníci a drobní podnikatelia, ktorí nevedia nájsť prácu inde. Vďaka tomu, že zákazníci v súčasnosti intenzívne vyžívajú online nástroje, dokážeme im prácu vo veľkom množstve sprostredkovať,“ dodáva riaditeľ Wilio.sk Duračinský.

Zdroj: Pixabay

Riešenie na pomoc podnikateľom hľadá aj občianska iniciatíva Hackvirus. Vytvorila pre podnikateľov platformu Digitálne doma. Nájdu v nej žiadosti, právne dokumenty a rôzne návody. Podnikatelia tu môžu navzájom komunikovať a vymieňať si skúsenosti. Iniciatíva zozbierala viac ako 300 podnetov od podnikateľov a živnostníkov. „Veľmi často sa tu opakovali problémy v súvislosti so štátnou pomocou, v ktorej sa veľakrát podnikatelia nevedia zorientovať,“ uviedol jeden zo zakladateľov iniciatívy Juraj Gago. 

- Advertisment -

Najčítanejšie

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Zdroj: STATPEDU Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí...

Slovensko vlani nepotrápil len COVID, ale aj iné mimoriadne udalosti

Rok 2020 bol náročný pre záchranné zložky a celkovo orgány krízového riadenia štátu a samosprávy nielen pre pandémiu koronavírusu. Minulý rok riešili 536 mimoriadnych...

V dôsledku koronavírusu sa na Slovensku uskutočnilo takmer o štvrtinu svadieb menej

Zdroj: ŠÚ SR Za prvých desať mesiacov roku 2020 vstúpilo do manželstva takmer 21 700 párov, čo je o 23...

Máme alarmujúci počet detských obetí obchodovania s ľuďmi

Za minulý rok 2020 bolo zobchodovaných 60 Slovákov. Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi. Tie boli využívané najmä na nútené žobranie...