Odbor prevencie kriminality vzdeláva verejnosť o nástrahách dnešnej doby

0
526
Dostatok informácií o hrozbách, ktoré prináša súčasnosť, môže znížiť počet násilia či nebezpečenstva. Foto: bystricoviny.sk

TS: Ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra SR apeluje na rodičov, starých rodičov, pedagógov, vychovávateľov či ostatných dospelých, aby neustále informovali deti a mládež o nástrahách, ktoré na ne striehnu najmä počas letných prázdninových mesiacov. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR preto od začiatku leta na svojej facebookovej stránke Prevencia kriminality každý pondelok uverejňuje infografiky s desiatimi problematickými témami, ktoré momentálne vo verejnosti najviac rezonujú.

Infografiky okrem základných informácií ku každej téme obsahujú aj číselné údaje či rady a odporúčania. Zameriavajú sa na jednu z najzraniteľnejších cieľových skupín, ktorou sú deti a mládež, nakoľko leto je i obdobím, kedy trávia asi najviac času doma a najmä pri počítačoch. Staršie deti často ostávajú doma samé kde vzniká priestor, že sa bez kontroly rodiča môžu ľahšie stať obeťou rôznych podvodníkov či predátorov.

Zverejnené infografiky sa venujú napríklad tomu, ako sa majú chrániť deti, keď ostávajú samé doma. Vtedy je najlepšie nikomu neotvárať, nezhovárať sa s cudzími ľuďmi, zamknúť sa doma, a taktiež zapamätať si všetky dôležité čísla (rodičia, ale aj núdzové čísla) pre prípad potreby. Ďalšia infografika rieši tému letných brigád a nebezpečenstva obchodovania s ľuďmi.

Foto: FB post/Prevencia kriminality

Ak sa stanete obeťou trestného činu alebo máte pocit, že by ste sa ňou mohli stať, kontaktujte políciu alebo pracovníkov informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktoré sú zriadené v každom krajskom meste.

Služby informačných kancelárií nachádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom meste sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. Ich hlavou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

Informačné kancelárie sú miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň aj priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám.