Zdroj: MV SR

Každý z nás mal od roku 2020 vlastné očakávania, či želania, no nikto si určite nepredstavoval nič z toho, čo nám napokon priniesol. Pandémia, akú sme doteraz poznali len z katastrofických filmov, zmenila fungovania sveta, naše zvyky a pre mnohých aj rebríček hodnôt a priorít. O tom, že rúška a dezinfekcia sa stanú našou neodmysliteľnou súčasťou sme ani nesnívali. Neľahké mesiace boja s pandémiou COVID 19 sa snažíme zvládnuť našou disciplínou a s pomocou tých, ktorí si plnia svoje povinnosti v najťažšom období.  

Okrem finančnej odmeny sa ministerstvo vnútra rozhodlo oceniť svoje zložky aj inak. Minister vnútra SR Roman Mikulec ocenil takmer 20 000 bojovníkov v prvej línii. Ide o policajtov, hasičov, dobrovoľných hasičov, zamestnancov, ale i vojakov, ktorým zaslal odznak ako poďakovanie, spomienku na tieto neľahké časy. Odznak má byť vyzdvihnutím práce a nasadenia každého oceneného. Môže ho nosiť na uniforme a má pripomínať, čím si prešiel, čo všetko zvládol, ale zároveň má byť i zdvihnutým prstom pre ďalšie generácie.

Keďže opatrenia, bohužiaľ, neumožnili zorganizovať stretnutia, na ktorých by sa minister mohol bezpečnostným zložkám poďakovať osobne, odznak prišiel za každým oceneným spolu s videopríhovorom ministra, ktorý zaznel pred prebratím vyznamenania z rúk nadriadeného.

Odznak, ako poďakovanie za vykonanú prácu patrí policajtom a vojakom, ktorí slúžili na hraničných priechodoch, vykonávali doprovody a umiestňovanie repatriantov do karanténnych zariadení, strážili rómske osady a pošty pri vyplácaní sociálnych dávok a taktiež slúžili  pri domovoch sociálnych služieb. Strážcovia zákona dodnes kontrolujú dodržiavanie karanténnych opatrení. Nevyhnutné úlohy plnili aj študenti – kadeti, policajti centier podpory, či z krízového riadenia, ktorí zabezpečovali chod karanténnych zariadení.  Nezabúdame aj na takmer 900 hasičov, ktorí v prvej línii odoberali vzorky. Situáciu pomáhali zvládnuť aj štátni zamestnanci a zamestnanci vo verejnom záujme, ktorí zabezpečovali nevyhnutný chod opatrení, či už v karanténnych zariadeniach alebo zásobovaním ochrannými prostriedkami.

 „V čase krízy sa ukáže charakter človeka. Som rád, že môžeme aspoň takto vyjadriť vďačnosť tým, ktorí i napriek rizikám nasadzovali svoje zdravie a obetovali svoj čas, ktorí mohli stráviť v kruhu najbližších. Bez ich pomoci by boli všetky opatrenia v praxi zbytočné,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.