Ministerstvo školstva spustilo zber údajov o priebehu dištančnej výučby

0
508
Ministerstvo školstva spúšťa zber údajov o priebehu dištančnej výučby. Foto: Pixabay

Práve ukončený školský rok 2019/2020 bol pre deti, rodičov a učiteľov nepochybne jedným
z najnáročnejších. Vzdelávanie na diaľku nám všetkým prinieslo množstvo výziev a cenných skúseností. Hoci sa ministerstvo školstva priebežne usilovalo získavať informácie o potrebách, problémoch či inovatívnych riešeniach aj priamo v teréne, nebolo možné osloviť každú školu.

Ministerstvo školstva preto po vzore iných krajín, akými sú Česká republika, Veľká Británia či USA, spúšťa zber údajov o priebehu dištančnej výučby. Cieľom je zistiť skúsenosti, postrehy a potreby každej základnej a strednej školy na Slovensku. Na tento účel Inštitút vzdelávacej politiky v spolupráci
s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pripravil dva krátke dotazníky – jeden pre riaditeľov škôl a druhý pre učiteľov základných a stredných škôl.

Dotazníky poskytujú všetkým osloveným priestor vyjadriť sa, akým problémom v posledných mesiacoch čelili a aký typ pomoci by do budúcnosti privítali. Cieľom zberu je tiež zistiť, akými spôsobmi a ako efektívne sa žiaci a žiačky zapájali do dištančnej výučby, či ako sa im podarilo vysporiadať sa
s procesom opätovného otvárania škôl.

Informácie priamo od ľudí pracujúcich v školách nám pomôžu efektívnejšie nastaviť systém pomoci a podpory, ako aj pripraviť sa na prípadnú druhú vlnu pandémie. „Pre skutočné zmeny v školstve je potrebné, aby sme dokázali školám poskytovať včasnú, adresnú a najmä účinnú podporu. To sa nám podarí len vtedy, keď budeme dostatočne poznať potreby aj problémy, s ktorými sa stretávajú ľudia pracujúci v školstve,“ podotkla štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová.

Rezort školstva zároveň ubezpečuje všetkých oslovených riaditeľov, ako aj učiteľov, že získané informácie nebudú slúžiť na hodnotenie jednotlivých škôl. Údaje budú spracovávané anonymne a zistenia následne Inštitút vzdelávacej politiky spracuje do evaluačnej správy.

Riaditeľom škôl boli doručené e-maily s odkazmi na vyplnenie elektronických dotazníkov 2. júla 2020. Vyplnenie dotazníka by im nemalo zabrať viac ako 15 minút. Dotazníky bude možné vypĺňať do 10. júla 2020.