Ministerstvo školstva podporí školy sumou 6 miliónov eur

0
682
Nadobudnuté finančné prostriedky môžu školy využiť na zakúpenie digitálnych technológií. Foto: iStock Photo

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv vyčlenilo sumu 6 miliónov eur, ktoré budú určené pre školy. Polovica z vyčlenených peňazí pôjde na digitalizáciu a prioritne budú financie určené pre prvý stupeň základných škôl. Dva milióny eur smerujú do školských jedální, 400-tisíc eur poputuje na zakúpenie kníh a podporu školských knižníc. Finančnú injekciu v objeme 500-tisíc eur dostanú tiež materské školy, a to na zakúpenie didaktických pomôcok.

„V tomto čase sme sa mali postupne vracať do škôl, avšak pandémia trvá naďalej. Zatiaľ teda ešte nemôžeme oznámiť radostné správy o návrate žiakov do tried. Neznamená to, že my na ministerstve nepracujeme na pláne, ako zlepšiť školy. Preto som rád, že môžem oznámiť investíciu v sume takmer 6 miliónov eur z rezervy ministerstva školstva,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.  

Zároveň pripomenul, že už v minulom roku rezort školstva investoval 6 miliónov eur do digitálnych technológií na školách. „Toto obdobie nám ukázalo, aká je zanedbaná digitalizácia školstva a už sme na tento účel investovali z vlastných zdrojov 6 miliónov eur, teraz z vlastnej rezervy ministerstva školstva investujeme do tejto oblasti ďalšie tri milióny eur. Okrem toho nás čakajú ešte investície, ktoré budem, dúfam, oznamovať ešte tento mesiac v objeme 20 miliónov eur z eurofondov,“ ozrejmil Gröhling.

O príspevok na digitálne technológie, primárne určený pre prvý stupeň základných škôl, si školy žiadať nemusia, dostanú ho automaticky. Financie budú rozdelené podľa počtu žiakov na prvom stupni bežnej školy a podľa počtu žiakov na celej základnej špeciálnej škole. Ak má škola do 49 žiakov dostane 500 eur, do 99 žiakov je to tisíc eur, ak má do tristo žiakov je to 2-tisíc eur, ak má nad tristo žiakov je to 4-tisíc eur. „Tieto finančné prostriedky sú primárne určené na zlepšenie podmienok pre dištančné vzdelávanie práve v tomto období a preto sme sa zamerali na prvý stupeň základných škôl,“ upresnil šéf rezortu školstva.

Nadobudnuté finančné prostriedky môžu školy využiť na zakúpenie digitálnych technológií, webkamery, slúchadlá, notebooky, v prípade potreby nimi môžu pokryť aj iné náklady spojené s dištančným vzdelávaním.

„Ďalšou veľkou investíciou je suma 400-tisíc eur vyhradená pre knižnice. V tomto čase totiž žiaci často pozerajú do obrazoviek počítača, ale boli by sme radi, aby sa s návratom do škôl, vrátili aj ku knihám. Zároveň týmto chceme podporiť aj projekt v rámci čítania beletrie a aj podporiť čitateľskú gramotnosť našich žiakov. V septembri sme už spustili projekt na zakúpenie kníh do škôl a školských knižníc Čítame radi, mal veľký úspech a prišlo nám trojnásobne viac žiadostí, ako sme dokázali zafinancovať, a preto nadväzujeme na tento projekt, hovoríme mu, Čítame radi 2 a vyčleňujeme ďalších 400- tisíc eur na tento účel,“ opísal minister školstva. Maximálna dotácia na jednu školu bude 800 eur, odhadom tak rezort školstva podporí ďalších 530 škôl.

V tomto období plánuje ministerstvo školstva investovať aj do školských jedální a kuchýň. „Pri návštevách škôl vždy navštevujem aj pani kuchárky a jedálne, a viem, že pani kuchárky to majú veľmi náročné, je to náročná práca a často aj v náročných podmienkach. Preto sme na konci minulého roka, do nich investovali 750-tisíc eur a tento rok, hneď na začiatku roka vyčleňujeme ďalšie dva milióny eur,“ ozrejmil. Financie sú určené na jednoduché rozvojové projekty na konvektomaty, chladiarenske boxy, či na umývačky riadu.  Maximálna suma na jedného žiadateľa bude 5-tisíc eur a takúto podporu by mohlo dostať až 420 škôl a školských jedální.

Pomôcť by tomu mala aj zmena zákona v uplynulom období. „Zmenili sme aj zákon ohľadom týchto investícií a o podporu môžu po prvýkrát požiadať aj štátne, súkromné a cirkevné školy. Som rád, že takto budeme zrovnoprávňovať žiadateľov aj do budúcna,“ doplnil.

Ďalšou investíciou je podľa slov ministra školstva podpora didaktických pomôcok,  s názvom Múdre hranie. Deti potrebujeme podporovať v ich vývoji, už od mala a tento rok zároveň začína platiť povinné predprimárne vzdelávanie. „Okrem toho chceme otvoriť diskusiu o prevzatí časti originálnych kompetencií a materské školy sú práve tie, na ktoré sa v diskusiách chceme zamerať. Celková suma je v objeme 500 eur, kde bude maximálne tisíc eur na jednu materskú školu a prioritne je určený pre knihy, didaktické pomôcky, stavebnice a rôzne edukačné hračky,“ priblížil minister školstva.

Financie na digitálne technológie dostanú školy automaticky, zvyšné tri investície budú zverejnené na webe ministerstva školstva a budú to jednoduché žiadosti, ktoré školy vyplnia.