Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny počas koronakrízy vyplatilo už takmer pol miliardy €

0
535
Ministerstvo práce investovalo do pomoci rodinám, SZČO či dôchodcom v čase koronakrízy už takmer pol miliardy €. Foto: Pixabay

Zdroj: TS MPSVR SR

Za 100 dní vyplatilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka takmer pol miliardy €, čím pomohlo viac ako miliónu obyvateľov, mnohým opakovane každý mesiac.

Na začiatku spustili opatrenia finančnej pomoci rodinám, zariadeniam sociálnych služieb, zamestnávateľom, SZČO a ľuďom, ktorí zostali zo dňa na deň bez príjmu.

„Keď som prišiel na ministerstvo, kládol som si tú najpodstatnejšiu otázku: Ako vieme pomôcť čo najviac ľuďom v čo najkratšom čase a čo najväčším objemom peňazí alebo materiálnej pomoci? Riešenie sme museli nájsť okamžite. A tak každý deň pomáhame 10 000 ľuďom sumou 5 miliónov eur,“  hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rodinám doteraz vyplatili spolu viac ako 114 miliónov eur. Peniaze sa rozdelili najmä na predĺžené ošetrovné, ktoré mohli poberať rodičia s deťmi počas celej doby zatvorenia škôlok, škôl a jaslí. V jeho vyplácaní pokračuje ministerstvo aj počas letných mesiacov. Nárok na pandemickú OČR budú mať rodičia, ktorí z kapacitných dôvodov alebo z obavy o zdravie nedajú svoje dieťa do škôlky či jaslí. „Rodinám sme pomohli aj predĺženým poskytovaním rodičovského príspevku. O ten môžu žiadať rodičia, ktorým počas krízovej situácie končí nárok na tento príspevok a nemajú prácu, do ktorej by sa vrátili,“ približuje Milan Krajniak.

Aby ochránili seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a taktiež aj deti v centrách pre deti a rodinu, zabezpečili pre ne ochranné a dezinfekčné pomôcky, zvýšili im príspevky na poskytovanie služieb, rovnako aj príspevok na opatrovanie. „Hneď, ako som sa posadil do kresla ministra, obracali sa na mňa ľudia zo zariadení sociálnych služieb, detských domovov, domovov dôchodcov, že nedostali od predchádzajúcej vlády žiadnu pomoc, jedinú ochrannú pomôcku. V krátkom čase sa nám podarilo zásobiť všetky zariadenia sociálnych služieb a ochránili sme tak približne 90 000 klientov a zamestnancov týchto zariadení,“ opisuje situáciu minister Krajniak. Na pomoc zariadeniam sociálnych služieb a ochranu ich klientov a zamestnancov doposiaľ vynaložili viac ako 10 miliónov eur. 

Zdroj: MPSVR SR

„Len desať dní od vymenovania vlády sme schválili najväčšiu pomoc v dejinách Slovenska na podporu udržania pracovných miest. Doteraz sme vďaka nej pomohli viac ako 500 000 zamestnancom a cez 75 000 samostatne zárobkovo činným osobám. Navyše, sme sa rozhodli, že príspevky na mzdy a paušálne príspevky pre SZČO budeme poskytovať aj za mesiace jún a júl,“ uviedol Krajniak.

Ďalším podporným balíkom je odklad odvodov za marec, máj a jún pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby o 40 % a viac. Splatiť ho môžu do konca tohto roka. Za apríl odvody odpustili tým, ktorí mali uzatvorenú aspoň 1 prevádzku najmenej na 15 kalendárnych dní.

Zamestnancom, ktorým bola pre ochorenie Covid-19 nariadená karanténa, umožnili čerpať pandemickú PN. Tú hradí už od prvého dňa Sociálna poisťovňa. Tým, ktorým v tomto období uplynulo šesť mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti, umožnili poberať ho dlhšie. Doteraz ministerstvo poskytovanie dávky v nezamestnanosti predĺžilo už trikrát.

Výzvy pre najbližšie obdobie

Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak považuje za principiálne najdôležitejšiu pomoc ľuďom, ktorú skutočne pocítia, a preto sa v najbližšom období bude zaoberať aj riešením zavedenia nového modelu financovania osôb odkázaných na starostlivosť a tiež prepojením dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

K hlavným výzvam pre nasledujúce mesiace bude nepochybne patriť stabilizácia pracovného trhu a  udržanie pracovných miest, s čím súvisí zavedenie trvalého systému „kurzarbeit“. Ide o systém, v ktorom zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Zamestnávateľ sa tým zaviaže zachovať pracovné miesta.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať aj pomoci seniorom, ktorí si zaslúžia úctu a vďaku štátu za výchovu budúcich generácií. Zároveň sa hovorí aj o reforme dôchodkového systému, vďaka ktorej bude možné zabezpečiť udržateľnosť a efektívne zhodnocovanie úspor v dôchodkových pilieroch.

„Spustili sme najväčšiu finančnú pomoc v dejinách Slovenska. Pomohli sme doteraz viac ako 200 000 rodinám, vyše 500 000 zamestnancom, 75 000 SZČO, 12 000 ľuďom, ktorí ostali absolútne bez príjmu, pomohli sme zariadeniam sociálnych služieb. Celkovo išlo z našej pomoci ľuďom približne pol miliardy eur. Ani jedno euro si nenechávame pre seba. Vláda sa rozhodla šetriť a zaviazala sa znížiť personálne náklady štátu, či nákup tovarov a služieb o 10 %. Na sebe šetríme a ľuďom pomáhame,“ zdôraznil minister.