Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov v pondelok 12. októbra 2020 minister vnútra Roman Mikulec prijal majora vo výslužbe Tibora Nosiana. Pán Tibor Nosian je dlhoročný pilot letky ministerstva vnútra. Okrem toho je však jedným z otcov horského leteckého záchranárstva, základy ktorého spolu s ďalšími nadšencami položili takmer pred 50-timi rokmi. Napriek krásnemu veku stále sleduje dianie v odbore a radami a skúsenosťami je ochotný pomôcť svojim nasledovníkom v štátnej aj súkromnej sfére.

„Ste žijúca legenda, s ktorou sa spájajú počiatky leteckého záchranárstva v horách. Najmä však skvelo zvládnuté zásahy v krásnych, no zradných Tatrách, keď ste vedno s kolegami nasadzovali životy pre záchranu ľudí, ktorých dostalo do nešťastia častokrát precenenie vlastných síl, ale aj vrtochy počasia,“ povedal pri stretnutí s pánom Nosianom minister vnúra Roman Mikulec.

Tibor Nosian takmer 20 rokov pôsobil ako špičkový pilot štátneho leteckého útvaru, ktorý bezpečne na miesto určenia dopravil mnoho štátnikov a ďalších významných osobností. „Popri práci, ktorá vyžaduje od človeka úplné odovzdanie a pevné nervy, ste spolu s ďalšími nadšencami budovali letecké záchranárstvo, učili mladších kolegov a nezabúdali ste pracovať ani na svojej odbornosti,“ spomenul minister Roman Mikulec, ktorý pánovi Nosianovi daroval model jeho najobľúbenejšieho stroja – záchranárskeho vrtuľníka Alouette.

Za mimoriadny prínos k vzniku leteckej záchrany v horách a výchovu novej generácie pilotov vrtuľníkov Leteckého útvaru MV SR mu zároveň udelil čestnú plaketu ministra vnútra.

Letecká záchranná služba v slovenských horách začala svoju činnosť v 70-tych rokoch minulého storočia a to z iniciatívy pilotov vrtuľníkov letky ministerstva vnútra a tatranských horských záchranárov.

Foto: MV