streda, 21 februára, 2024
Domov Slovensko KOMENTÁR: NAJVYŠŠÍ SUDCA ZVOLENÝ. AKO TO PREBIEHALO?

KOMENTÁR: NAJVYŠŠÍ SUDCA ZVOLENÝ. AKO TO PREBIEHALO?

Po dlhých mesiacoch rokovania, ktoré zahŕňali hodiny vypočúvania bol kandidát na miesto predsedu najvyššieho súdu úspešný. Najvyšší súd, ktorý kreuje fungovanie okresných a krajských súdov na Slovensku bol bez predsedu od októbra minulého roka. Kandidátom na predsedu Najvyššieho súdu sa stal Ján Šikuta, ktorý pôsobil na okresnom a krajskom súde v Bratislave, zastával funkciu vysokého komisára pre OSN v oblasti utečencov, zastával funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva a od roku 2008 bol predsedom senátu pre Európsky súd pre ľudské práva. V rámci kandidatúry na post predsedu najvyššieho súdu ho navrhla najmä akademická obec, ktorej súčasťou bola Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, či Ombudsmanka pre ľudské práva, ktorá aj na základe diskusie s tretím sektorom, ktoré zastávalo

Transparency International Slovensko navrhla do funkcie predsedu práve Jána Šikutu. Súdna rada, ktorá volí predsedu Najvyššieho súdu sa skladá z 18 členov a na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas aspoň 10 členov z ktorých troch volí a odvoláva parlament, troch vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky a troch členov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky ostatných deviatich sudcov volia sudcovia všeobecných súdov. Ján Šikuta pri verejnom vypočutí musel odpovedať na niekoľko nepríjemných otázok, ako napríklad, prečo prijal nomináciu na Európsky súd pre ľudské práva od Viery Petríkovej a schválením v súdnej rade predsedom Štefana Harabina (obaja HZDS). Napriek konfrontácií viacerých členov súdnej rady napríklad Jána Mazáka a Eleny Bertotyhovej či sudcu Juraja Klimenta vo verejnom vypočutí prišlo ku konštatovaniu ďalšieho člena súdnej rady Pavla Žilinčíka, že „ Konečne sa vypočutie kandidáta na post predsedu najvyššieho súdu začína podobať na vypočutie ako má byť. Z dnešného vypočutia bolo cítiť jednoznačnú očistu súdnictva, pretože otázky na Jána Šikutu sa týkali aj Harabinizácie súdnictva či pripomenutiu zaobchádzania so sudcami v minulosti ako napríklad Jurajom  Majchrákom.

Súdnictvo sa týka nás všetkých Aj naša odborná platforma Moje Slovensko sa pozorne zaujíma o diane v Slovenskej justícií, pretože spravodlivosť na Slovensku musí byť vykonaná rýchlo a bez zbytočných obštrukcií.

- Advertisment -

Najčítanejšie

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Zdroj: STATPEDU Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí...

Slovensko vlani nepotrápil len COVID, ale aj iné mimoriadne udalosti

Rok 2020 bol náročný pre záchranné zložky a celkovo orgány krízového riadenia štátu a samosprávy nielen pre pandémiu koronavírusu. Minulý rok riešili 536 mimoriadnych...

V dôsledku koronavírusu sa na Slovensku uskutočnilo takmer o štvrtinu svadieb menej

Zdroj: ŠÚ SR Za prvých desať mesiacov roku 2020 vstúpilo do manželstva takmer 21 700 párov, čo je o 23...

Máme alarmujúci počet detských obetí obchodovania s ľuďmi

Za minulý rok 2020 bolo zobchodovaných 60 Slovákov. Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi. Tie boli využívané najmä na nútené žobranie...