Bystrická a Košická župa sa budú uchádzať o prestížnu značku pre gotické kostolíky na Gemeri

0
531
Na Európske dedičstvo je nominovaných dvanásť historických kostolov s unikátnymi freskami talianskej školy v regiónoch Gemer a Malohont. Foto: bystricoviny.sk

Zdroj: TS BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj spojili sily, aby podporili partnerskú nomináciu stredovekých nástenných malieb v dvanástich kostoloch na Gemeri a Malohonte. Župy sa budú spoločne uchádzať o zisk prestížnej značky Európske dedičstvo, ktorú prideľuje Európska komisia lokalitám v Európskej únii s kľúčovým postavením v európskej histórii a kultúre. Značku Európske dedičstvo, ktorú udeľuje Európska komisia, doposiaľ nemá žiadna lokalita na Slovensku.

Od roku 2013 ju získalo 48 lokalít v Európe, na Slovensku ju doposiaľ nemá žiadna. Košický a banskobystrický župan dnes v Rožňave podpísali Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri nominácii na túto prestížnu značku.

Na Európske dedičstvo je nominovaných dvanásť historických kostolov s unikátnymi freskami talianskej školy v regiónoch Gemer a Malohont. Banskobystrický a Košický samosprávny kraj držia nad touto iniciatívou záštitu. Nominované kostolíky reprezentujú jedinečné európske hodnoty,  ktoré sú dôležitým kritériom hodnotenia pri udeľovaní značky Európske dedičstvo.

Zoznam kostolov je výsledkom spoločného výberu odborníkov z krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici a v Košiciach. Štyri kostoly sú z Košického kraja (Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec) zo Štítnického a Rožňavského okruhu a osem kostolov z Banskobystrického kraja ako súčasť Jelšavského a Rimavského okruhu (Chyžné, Kameňany, Rákoš, Šivetice, Kraskovo, Kyjatice, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo).

Kostoly na Gemeri a Malohonte ukrývajú klenoty európskej kultúry a dedičstva. Veľmi sa teším tejto iniciatíve a verím, že sa nám spoločne podarí dokončiť proces nominácie do úspešného záveru, a že sa kostoly na území našich žúp budú môcť ako prvá lokalita na Slovensku pýšiť značkou Európske dedičstvo,“ uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Zisk značky Európske dedičstvo a s tým súvisiace aktivity na podporu rozvoja najmenej rozvinutých regiónov Gemer a Malohont nás jednoznačne zviditeľní v celej Európe, aj za hranicami Únie. Napomôže týmto lokalitám rozhýbať miestny cestovný ruch a v neposlednom rade aj zvýšiť kvalitu života miestnym obyvateľom. Sú to regióny s vysokým potenciálom a som rád, že sme sa tento potenciál rozhodli uchopiť vo veľkom,“ zhrnul predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zisk značky je podmienený schválením nominácie na národnej úrovni, ktorú iniciátori oficiálne predložia ku koncu novembra 2020. Následne bude o návrhu počas roka 2021 rozhodovať skupina nezávislých odborníkov, ktorá pozostáva z 13 členov vymenovaných Európskym parlamentom, Radou, Komisiou a Výborom regiónov.

Foto: bystricoviny.sk

Signatármi memoranda boli okrem predsedov samosprávnych krajov aj predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer a zároveň primátor mesta Rožňava Michal Domik, predseda združenia Gotická cesta Miroslav Boldiš a zástupkyne jednej z nominovaných lokalít Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo Janka Miháliková a Eva Pačmárová.

„Unikátne nástenné maľby inšpirované talianskou školou sú dôkazom multikultúrneho rozsahu regiónu Gemer a Malohont v stredoveku. Vďaka rozvinutému baníctvu bol tento región bohatý a mohol si dovoliť mať intenzívne obchodné a kultúrne styky s celou Európou. Aj preto tu dnes môžeme vidieť stopy európskych hodnôt a je našou úlohou ich zachovať a šíriť,” vyjadril sa predseda združenia Gotická cesta Miroslav Boldiš.

Primátor mesta Rožňava Michal Domik vníma aktivitu aj ako silný impulz pre rozvoj cestovného ruchu v regióne a príležitosť vytvárať v dlhodobom horizonte pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov. Zástupcovia nominovaných lokalít a cirkevných zborov vítajú spoločnú iniciatívu a veria, že napomôže k zachovaniu a revitalizácii kultúrneho dedičstva, ktoré gotické kostoly reprezentujú.

Podpísanie memoranda sa uskutočnilo v rámci štvrtého ročníka odbornej vedeckej konferencie s názvom Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, ktorú zorganizovalo združenie Gotická cesta v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.