Bratislava zavádza v boji proti COVID 19 nový signalizačný systém

0
1777
Bratislava prichádza s COVID semafórom na lepšie rozlíšenie jednotlivých fáz pandémie. Foto: Pixabay

Zdroj: TS Mesto Bratislava

Bratislava vďaka novému signalizačnému systému presne vie, kedy je nutné zaviesť vybrané opatrenia v piatich rôznych fázach šírenia ochorenia COVID-19 vypočítaných na základe epidemiologických dát. Dáta dostupné vďaka Úradu verejného zdravotníctva, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a Ministerstvu zdravotníctva SR mesto denne analyzuje, čo umožňuje  promptne reagovať presne cielenými opatreniami, ktoré pomôžu udržať Bratislavčanky a Bratislavčanov v bezpečí a ochránia aj tých  najzraniteľnejších.

Mesto Bratislava zvládlo prvú vlnu epidémie koronavírusu vďaka rýchlo zavedeným opatreniam, ktoré sme prijali a najmä vďaka disciplíne obyvateliek a obyvateľov. Kým ale nebude dostupná vakcína, koronavírus bude naďalej súčasťou našich životov. Je nesmierne dôležité, aby bola Bratislava pripravená na možné ďalšie vlny tohto ochorenia.

Preto sa snaží zdokonaľovať možné opatrenia a zavádzať nové nástroje na správne vyhodnocovanie situácie. Takýmto nástrojom je aj signalizačný systém tzv. COVID semafór, ktorý z dát analyticky vyhodnotí, v akej fáze epidémie sa nachádzame a ktoré z pripravených opatrení v rôznych oblastiach správy mesta je potrebné zaviesť do praxe. Signalizačný systém bol zostavený s epidemiológom bratislavského magistrátu Martinom Pavelkom. „COVID semafór v takejto forme nás posúva na samotnú špičku medzi svetovými metropolami. Sme jediní v celej strednej a východnej Európe, ktorí počítajú efektívne reprodukčné číslo na základe epidemiologických dát,povedal Martin Pavelka. Systém založený na rovnakom princípe pripravuje ministerstvo zdravotníctva na celonárodnej úrovni, kde využije práve  know-how epidemiológa Martina Pavelku.

Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby mohlo mesto podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť. Podľa vyhodnotenia jednotlivých indikátorov semafór aktivuje jednu z piatich fáz:

Biela fáza – stav keď na území Bratislavy neevidujeme za obdobie 7 dní žiadny nový potvrdený prípad nákazy COVID-19 

Zelená fáza – znamená režim denného monitorovania a analýzy epidemiologických dát, pristupuje sa k osvete a vzdelávaniu na podporu dodržiavania hygienických a protiepidemiologických opatrení (pravidelné umývanie rúk, odporúčania na nosenie rúšok,..)

Oranžová fáza – prijímanie prvých opatrení na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva

Červená fáza – v tejto fáze sa zavádzajú opatrenia celomestského významu a pristupuje sa k obmedzeniam plánovaných hromadných akcií

Čierna fáza – ide o stav, kedy je ľuďom odporúčané výrazne minimalizovať svoj pohyb a fyzický kontakt s inými ľuďmi

Opatrenia, ktoré mesto zavádza, sú často citlivé a výrazne ovplyvňujú život obyvateliek a obyvateľov Bratislavy. Rozhodnutia magistrátu boli vždy prijaté v záujme verejného zdravia. Vďaka signalizačnému systému je však možné okamžite zaviesť opatrenia odporúčané odborníkmi pre jednotlivé fázy epidémie a tak môžeme ovplyvniť rýchlosť šírenia ochorenia COVID-19. Na to, aby bol postup efektívny a aby sme túto situáciu zvládli, je nutné, aby potrebné pravidlá a opatrenia dodržiavali všetci rovnako zodpovedne.

Bratislava sa momentálne nachádza v zelenej fáze epidémie, kedy reprodukčné číslo vykazuje hodnotu pod jedna.