Aký majú odborníci názor na zmeny, ktoré sa chystajú vo verejnom obstarávaní?

0
545
Námietky už nemá posudzovať Úrad pre verejné obstarávanie, ale správne súdy. Foto: Pixabay

Zdroj: Podcast RTVS/ Z prvej ruky

Vláda plánuje urobiť zásadné zmeny vo verejnom obstarávaní. Cieľom je uľahčiť čerpanie peňazí, ktoré prídu z Európskej únie. Verejné obstarávanie by sa malo zrýchliť. Kým doteraz trvalo priemerne 695 dní, po novom to má byť 275 dní. Námietky už nemá posudzovať Úrad pre verejné obstarávanie, ale správne súdy. Bude to ale rýchejšie a spravodlivejšie, alebo môže hroziť zneužitie nových pravidiel na korupciu?

Verejné obstarávanie je nejaký spôsob, režim, ako naliať peniaze do ekonomiky. Lejeme obrovské finančné prostriedky prostredníctvom nejakých pravidiel. Každý zásah do tohto procesu musí byť robený veľmi citlivo, musí byť robený s odbornou diskusiou, pripravený ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú. Ja mám pocit, že ten, kto to predkladá nie je úplne schopný spojiť si negatívne dôsledky, ktoré ten návrh prinesie, “ vysvetlil právnik Miroslav Cák, ktorý spolupracuje s nadáciou Zastavme korupciu v podcaste RTVS „Z prvej ruky“.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák sa na túto tému vyjadril takto: „ Keď vychádzam z programového vyhlásenia Vlády SR, ktorá sa zaviazala, že prijme opatrenia na zlepšenie kontroly verejného obstarávania práve posilnením postavenia nezávislosti úradu, keď si pozriem dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktorý tvrdí, že zjednodušíme, zrýchlime a zefektívnime proces, tak priznám sa, že mi tam mnohé z týchto téz absentujú.

Predseda ÚVO je presvedčený, že za jeho vedenia začal Úrad pre verejné obstarávanie fungovať úplne inak, pustili sa do veľkých a ťažkých kontrol.

O námietkách v súčasnosti rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie, má na to 30 dní. Ak hovoríme o tom, že máme túto agendu preniesť na súdy, tak dáta sú takéto. Priemerná dĺžka konania na Krajskom súde v Bratislave je 2,66 roka, na Najvyššom súde 1,8 roka. Ako chceme týmto spôsobom zefektívniť a zrýchlliť proces vybavovania?“, uvádza predseda ÚVO. „Ak by sme chceli presunúť túto agendu na súdy, musia sa vytvoriť reálne podmienky zo strany štátu. Bolo by na to potrebných množstvo nových zamestnanov, ako napríklad asistenti sudcov,  justiční čakatelia,… Ale kde v krátkom horizonte takýchto ľudí nájsť?“

Miroslav Cák nechápe dôvod, prečo je v návrhu prenesenie na súdy. Aj keď sa žaloba podá na súd, je tam stále blokačná lehota na uzatvorenie zmluvy, to znamená dokiaľ nebude právoplatné rozhodnutie súdu, verejný obstarávateľ zmluvu uzatvoriť nemôže.

Ak chceme zlepšiť verejné obstarávanie, musíme zabezpečiť profesionalizáciu. Pokiaľ nezavedieme poriadok v tom, že verejné obstarávanie nemôže na Slovensku robiť ktokoľvek, my sa ďalej nepohneme, pretože z takých istých dokumentov bude vychádzať aj súd,“ dodáva Miroslav Hlivák.

Ďalšou novinkou, ktorú navrhuje Vláda SR, je fakt, že stavebné zákazky do 5,35 milióna eur majú ísť priamo, bez potreby rozhodovania na správnych súdoch či ÚVO. Okrem iného sa má zaviesť systém referencovania, ktorý predstavil podpredseda vlády Štefan Holý. Keď sa obstarávateľ rozhodne, že ide obstarávať napríklad stavebnú zákazku, nechá si vypracovať u projektanta výkaz výmer, ktorý nahrá do systému referencovania. Ten pribudne v Centrálnom registri zmlúv ako nový modul. V rámci tohto CRZ sa mu vygeneruje trhová cena zo zákaziek, ktoré už prebehli v predchádzajúcom období. Na základe toho bude obstarávateľ vedieť preukázať, že cena stavby, ktorú ide robiť je taká, ako cena, ktorá vyšla z referenčného systému. Nový systém má byť v súlade s Európskymi smernicami.

Právnik Miroslav Cák si myslí, že takýto návrh je extrémny: „V minulosti, keď sa mal zvýšiť finančný limit stavebných prác o 20-30 tisíc €, tak bola obrovská diskusia, aj odborná aj politická. Teraz ideme skokovo zvýšiť ten finančný limit najmä u tých stavebných firiem zo 180 tisíc € na 5,3 milióna €?“

Úrad, napriek tomu že mu bola momentálne odobratá legislatívna právomoc, pripravuje vlastný návrh legislatívy pre verejné obstarávanie, a tak si verejnosť bude môcť v budúcnosti vybrať z dvoch konceptov.