streda, 6 decembra, 2023
Domov Slovensko Ako sa matky dostanú k štátnej pomoci počas koronavírusu?

Ako sa matky dostanú k štátnej pomoci počas koronavírusu?

Koronavírus má dopady na životy takmer všetkých ľudí. Kríza zasiahla mnohé firmy, podniky, či rodiny. Do ťažkej situácie sa dostali najmä matky samoživiteľky, ktoré kvôli zavretým škôlkam a školám museli ísť na OČR. Výška tohto príspevku je však nedostačujúca, nakoľko rodič na OČR dostáva vyplatených len 55% z platu.

„Práve slobodné matky či otcovia často s ťažkosťami zvládajú finančne utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré je z hľadiska financií najnáročnejšie,“ upozorňuje Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Dáta z Eurostatu ukazujú, že až 56,5% domácností, kde sa o deti stará len jeden z rodičov má problém čeliť neočakávaným výdavkom. Z tohto čísla takmer 20% domácností má nedoplatky za energie či nájom.

Za marec 2020 prijala Sociálna poisťovňa 378 tisíc žiadostí o nemocenské dávky, z ktorých doteraz vyplatila 341 tisíc. Ďalších 4 500 dávok je spracovaných a na účty poistencov ich zašle 15. mája 2020 a k rovnakému termínu vyplatí aj ďalších 17 500 dávok, ktoré aktuálne ešte spracúva.

Ako informuje Sociálna poisťovňa, v najbližších dňoch bude Sociálna poisťovňa posielať SMS a e-mailové správy tým žiadateľom o dávku pandemické ošetrovné (OČR), ktorí jej k žiadosti o dávku za marec neposlali Čestné vyhlásenie. Bez neho Sociálna poisťovňa nemôže pandemickú dávku vyplatiť, pretože Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je jedna zo zákonných podmienok na jej priznanie. Slúži ako doklad o tom, koľko dní sa poistenec o člena rodiny staral. Od toho sa potom odvíja výpočet a výška dávky. Prípadov neúplných žiadostí o OČR eviduje v súčasnosti Sociálna poisťovňa vyše 15 tisíc. Musí ich individuálne preveriť a osloviť žiadateľov, aby potrebné dokumenty doplnili.

Práve kompletizovanie podkladov k pandemickej OČR (žiadosť + čestné vyhlásenie na konci mesiaca) spomaľuje priebeh vyplácania ďalších dávok už aj za apríl, pretože tento proces je administratívne a časovo veľmi náročný. Sociálna poisťovňa preto prosí žiadateľov o väčšiu pozornosť a vyzýva ich, aby po doručení SMS alebo e-mailovej správy o chýbajúcom Čestnom vyhlásení promptne zareagovali a doručili ho pobočke vyplnené (najlepšie e-mailom a obratom) čo najskôr. Aj týmto spôsobom – zasielaním SMS a e-mailov – chce Sociálna poisťovňa vyjsť žiadateľom v ústrety, aby im mohli byť peniaze vyplatené, hoci sama v dôsledku koronakrízy čelí zníženým počtom pracovných síl na vybavovanie dávok o takmer 25%.

Na matky samoživiteľky už opakovane upozorňovali aj viacerí odborníci. Minister práce sa vyjadril, že na riešení sa pracuje. „Bude to takým spôsobom, že v tej schéme, ktorá už funguje na ministerstve práce cez úrady práce, sa budú môcť prihlásiť aj takýto ľudia a budú môcť dostať nejakú pomoc. Ale upozorňujem, že z hľadiska spravodlivosti väčšiu pomoc dostane ten živnostník, ktorý si platí aspoň minimálne odvody, aj do sociálnej poisťovne, alebo ten živnostník, ktorý si neplatil žiadne odvody, alebo iba zdravotné odvody,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rodinám, ktorým súčasná situácia ešte viac zhoršila ich príjmové pomery, sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

„V prípade, že sa rodina nachádza bez príjmu alebo s veľmi nízkym príjmom, kontaktovať prioritne telefonicky, elektronicky príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta ich bydliska,“ uvádza hovorca Ministerstva práce Michal Stuška.

Ak sa niekto ocitne v mimoriadne krízovej sociálnej situácii pre stratu príjmu pre opatrenia proti COVID-19, ministerstvo práce mu môže poskytnúť dotáciu vo výške do 800 €. Informácie nájdete na stránke ministerstva v sekcii humanitárna pomoc.

Pomôcť sa snažia aj rôzne organizácie. Portál ludialudom.sk vytvoril výzvu „Aby rodina zostala spolu“, ktorej cieľom je získať finančné prostriedky pre rodiny, ktoré sa z dôvodu pandémie ocitli na pokraji chudoby a každý deň potrebujú pomoc.

Zdroj: ludialudom.sk/ Aby rodina zostala spolu

„V súvislosti s pandémiou sa na Slovensku zaviedli prísne opatrenia, ktoré negatívne ovplyvňujú tých najzraniteľnejších. Mnoho rodín prišlo o príjem a ocitlo sa v náhlej núdzi. Rodiny nám často volajú s trasúcim sa hlasom, plačom a prosbou o pomoc. Volajú nám matky samoživiteľky, ktoré po strate jediného príjmu nevedia, ako zabezpečiť svojim deťom stravu a boja sa aj straty bývania. Chudobné rodiny na Slovensku sa stávajú touto pandémiou ešte chudobnejšími. Stratili prácu zo dňa na deň, mnohí i strechu nad hlavou. Bezpečný domov je iba snom…,“ píšu na svojom webe.

Počas pandémie sa im podarilo pomôcť už 242 rodinám. Prispieť a podporiť tieto a ďalšie rodiny môžete aj Vy, na webovej stránke ludialudom.sk

- Advertisment -

Najčítanejšie

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Zdroj: STATPEDU Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí...

Slovensko vlani nepotrápil len COVID, ale aj iné mimoriadne udalosti

Rok 2020 bol náročný pre záchranné zložky a celkovo orgány krízového riadenia štátu a samosprávy nielen pre pandémiu koronavírusu. Minulý rok riešili 536 mimoriadnych...

V dôsledku koronavírusu sa na Slovensku uskutočnilo takmer o štvrtinu svadieb menej

Zdroj: ŠÚ SR Za prvých desať mesiacov roku 2020 vstúpilo do manželstva takmer 21 700 párov, čo je o 23...

Máme alarmujúci počet detských obetí obchodovania s ľuďmi

Za minulý rok 2020 bolo zobchodovaných 60 Slovákov. Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi. Tie boli využívané najmä na nútené žobranie...