streda, 20 januára, 2021
Domov Nezaradené MÁM NA TO ŠPECIÁL

MÁM NA TO ŠPECIÁL

Tím Nadácie Slovenskej sporiteľne aj tento rok ponúka 250 000 € v grantovom programe #mamnato špeciál. Vďaka tomu môžu aj malé mestá počas mimoriadnej situácie, pandémie koronavírusu, dostať druhú šancu. Program už od roku 2004 pomáha rozvíjať občiansku spoločnosť a podporuje komunity. Svoj projekt môžete prihlásiť už teraz, až do 6.11.2020 do 12.00 hod.

Na čo sa tento grantový program zameriava?

Hľadajú nápady na udržateľné projekty, ktoré by pomohli reštartovať neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Cieľom je nájsť verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru, ktoré v sebe nesú skúsenosti organizácií z prvej vlny pandémie.

Do akej oblasti by mal projekt spadať?

INOVÁCIE V SOCIÁLNEJ OBLASTI

 •  Projekty, ktoré prinášajú originálne a kreatívne riešenia v sociálnej pomoci.
 •  Projekty, ktoré reflektujú aktuálnu spoločenskú situáciu a pomáhajú sociálne odkázaným skupinám v jej lepšom zvládaní.

ROZVOJ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 •  Patria sem projekty ekologického charakteru, ktoré sú zamerané na ochranu, obnovu a trvale udržateľný rozvoj životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov.
 •  Inovatívne projekty, ktoré idú nad rámec nutného minima, akým je napríklad separácia odpadu.

OŽIVENIE KOMUNITY

 •  Projekty, ktoré obohatia komunitu netradičným spôsobom, mimo športových podujatí, koncertov, jarmokov a slávností.
 • Aktivity, ktoré sa osvedčili počas karantény, s výhľadom na ďalší rozvoj.

Akou sumou podporia projekty?

Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne vybraným projektom granty v minimálnej výške 5 000 € a maximálnej 10 000 €.

Kto môže žiadať o grant?

 •  občianske združenie
 •  nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 •  centrum voľného času
 •  knižnica
 •  múzeum, galéria
 •  škola
 •  nadácia
 •  účelové zariadenie cirkvi
 •  neinvestičný fond
 •  mesto, obec

Môže jedna organizácia podať aj viac projektov?

Jedna organizácia môže podať v grantovom programe #mamnato špeciál len jeden projekt. V prípade viacerých projektov od jednej organizácie bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku www.mamnatogrant.sk .

- Advertisment -

Najčítanejšie

Ministerstvo školstva sa venuje novelám zákonov, ktorých cieľom je modernejšie a slobodnejšie školstvo

Zdroj: TS MŠVVaŠ SRModernejšie a slobodnejšie školstvo. To je ambícia realizácie systémových opatrení a noviel zákonov, ktorým sa Ministerstvo...

V Tatrách pribudnú nové moderné technológie

Zdroj: TS MV SRV zimnom období sú jednou z najčastejších príčin nešťastí v horách lavíny. Pred každým vstupom do...

Vláda schválila Návrh koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024

Zdroj: TS MV SRZámerom materiálu, ktorý na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec, je presadzovať, obhajovať...

Ministerstvo školstva podporí školy sumou 6 miliónov eur

Zdroj: TS MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv vyčlenilo sumu 6 miliónov eur, ktoré...