streda, 21 februára, 2024
Domov Nezaradené MÁM NA TO ŠPECIÁL

MÁM NA TO ŠPECIÁL

Tím Nadácie Slovenskej sporiteľne aj tento rok ponúka 250 000 € v grantovom programe #mamnato špeciál. Vďaka tomu môžu aj malé mestá počas mimoriadnej situácie, pandémie koronavírusu, dostať druhú šancu. Program už od roku 2004 pomáha rozvíjať občiansku spoločnosť a podporuje komunity. Svoj projekt môžete prihlásiť už teraz, až do 6.11.2020 do 12.00 hod.

Na čo sa tento grantový program zameriava?

Hľadajú nápady na udržateľné projekty, ktoré by pomohli reštartovať neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Cieľom je nájsť verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru, ktoré v sebe nesú skúsenosti organizácií z prvej vlny pandémie.

Do akej oblasti by mal projekt spadať?

INOVÁCIE V SOCIÁLNEJ OBLASTI

 •  Projekty, ktoré prinášajú originálne a kreatívne riešenia v sociálnej pomoci.
 •  Projekty, ktoré reflektujú aktuálnu spoločenskú situáciu a pomáhajú sociálne odkázaným skupinám v jej lepšom zvládaní.

ROZVOJ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 •  Patria sem projekty ekologického charakteru, ktoré sú zamerané na ochranu, obnovu a trvale udržateľný rozvoj životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov.
 •  Inovatívne projekty, ktoré idú nad rámec nutného minima, akým je napríklad separácia odpadu.

OŽIVENIE KOMUNITY

 •  Projekty, ktoré obohatia komunitu netradičným spôsobom, mimo športových podujatí, koncertov, jarmokov a slávností.
 • Aktivity, ktoré sa osvedčili počas karantény, s výhľadom na ďalší rozvoj.

Akou sumou podporia projekty?

Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne vybraným projektom granty v minimálnej výške 5 000 € a maximálnej 10 000 €.

Kto môže žiadať o grant?

 •  občianske združenie
 •  nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 •  centrum voľného času
 •  knižnica
 •  múzeum, galéria
 •  škola
 •  nadácia
 •  účelové zariadenie cirkvi
 •  neinvestičný fond
 •  mesto, obec

Môže jedna organizácia podať aj viac projektov?

Jedna organizácia môže podať v grantovom programe #mamnato špeciál len jeden projekt. V prípade viacerých projektov od jednej organizácie bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku www.mamnatogrant.sk .

- Advertisment -

Najčítanejšie

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Zdroj: STATPEDU Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí...

Slovensko vlani nepotrápil len COVID, ale aj iné mimoriadne udalosti

Rok 2020 bol náročný pre záchranné zložky a celkovo orgány krízového riadenia štátu a samosprávy nielen pre pandémiu koronavírusu. Minulý rok riešili 536 mimoriadnych...

V dôsledku koronavírusu sa na Slovensku uskutočnilo takmer o štvrtinu svadieb menej

Zdroj: ŠÚ SR Za prvých desať mesiacov roku 2020 vstúpilo do manželstva takmer 21 700 párov, čo je o 23...

Máme alarmujúci počet detských obetí obchodovania s ľuďmi

Za minulý rok 2020 bolo zobchodovaných 60 Slovákov. Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi. Tie boli využívané najmä na nútené žobranie...