Materská pre otcov nesie v sebe viaceré pozitíva

0
227
Za prvý polrok 2019 popri materskej pracoval takmer každý tretí otec. Foto: Pixabay

Zdroj: IFP

Materská pre otcov sa osvedčila, odchádza na ňu už každý štvrtý z nich. Od roku 2011, kedy sa pre otcov legislatívne zatraktívnila možnosť platenej starostlivosti o dieťa, až do polovice roka 2019 si materskú vyskúšali otcovia pri takmer 26 tisíc deťoch. Iba za prvých šesť mesiacov minulého roka ju čerpalo 6,5 tisíca otcov.

Výsledky najnovšieho výskumu Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR ukázali, že keď otcovia idú na materskú, matky do práce nastupujú skôr. Polovica všetkých matiek začne pracovať až po 33 mesiacoch po pôrode. Ak bol otec na materskej, polovica matiek začala pracovať už o 8 mesiacov skôr. Nástup matiek do práce sa odsúva, keď otcovia popri materskej aj pracujú. S rastúcim zárobkom otca popri materskej sa posúva mediánový čas návratu matiek do práce až na 31 mesiacov. Za prvý polrok 2019 popri materskej pracoval takmer každý tretí otec. Väčšina z nich však zarobila menej než polovicu svojho predošlého príjmu.

Slovenskí otcovia majú nárok na 28 týždňov materskej, počas ktorej im prináleží 75 % ich hrubého príjmu. Slovenská materská tak patrí k najštedrejším politikám svojho druhu na svete. Tieto politiky umožňujú otcom tráviť viac času a vytvárať si intenzívnejší vzťah so svojimi deťmi. Prispievajú tiež k vyrovnávaniu nerovností v deľbe platenej a neplatenej práce matiek a otcov, posilňujú postavenie žien na trhu práce a podporujú rodovú rovnosť.

Slovenské ženy majú v porovnaní s mužmi na trhu práce horšie postavenie. Zatiaľ čo zamestnanosť u mužov v roku 2019 dosiahla 80 %, u žien iba 67 %. K nízkej zamestnanosti žien prispievajú ich dlhé materské a rodičovské dovolenky. V porovnaní s inými krajinami v EÚ na Slovensku pracuje najmenej matiek detí do 3 rokov. Dlhé prestávky v práci sa premietajú do nižších príjmov žien. Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 19 % menej než muži, čo je šiesta najvyššia priepasť v odmeňovaní medzi ženami a mužmi v EÚ.

Počas materskej a rodičovskej ženám nezostáva priestor pre profesionálny rozvoj, zároveň im v dôsledku materských a rodičovských dovoleniek môže pripadnúť väčšia miera zodpovednosti za rodinu a domácnosť aj po nástupe do práce. Platená a neplatená práca pre ženy znamená dvojité bremeno, ktoré je dlhodobou prekážkou pre kariérny rast.

Zlepšeniu fungovania materskej pre otcov by pomohla ďalšia podpora jej využívania prostredníctvom informačnej kampane, zavedenie materskej na čiastočný úväzok či umožnenie jej čerpania na viac častí.

Infografika: IFP