Zdroj: TS MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dôkladne sleduje celý proces a v nadväznosti na informácie, ktoré zistilo vlastnou činnosťou, vyzvalo dnes Okresný Úrad v Banskej Bystrici na postúpenie veci. Konanie o veľkej krytej hale na Donovaloch tak bude ďalej viesť rezort životného prostredia, ako vecne príslušný orgán.

MŽP SR preto dôkladne preverí podmienky na vydanie záverečného stanoviska, s dôrazom na ochranu prírody a rovnako sa pozrie aj na doterajšie kroky, ktoré podnikol Okresný úrad v Banskej Bystrici. Minister životného prostredia sa v minulosti vyjadril, že už zbežný pohľad na Donovaly hovorí, kam až by turistický ruch nemal zájsť.

„Zámer postaviť krytú halu s približne 500 parkovacími miestami  je len ďalším krokom na ceste, na konci ktorej lokalita stratí prírodný charakter. Zmení sa na komerčný park, čo je ale v príkrom rozpore s princípmi a dôvodmi, pre ktoré toto územie vyhlásila vláda za územie, ktoré si zasluhuje ochranu ako Národný park Nízke Tatry“, doplnil v tejto súvislosti Ján Budaj.

V júni tohto roka podala okresná prokuratúra žalobu na Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci výstavby haly. Dôvodom žaloby je nesúlad všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce Donovaly s územným plánom, ktorý počíta s výstavbou haly. Zmena územného plánu obce Donovaly nie je podľa prokuratúry v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja. Donovaly tiež nedodržali zákonný postup pri vyhlásení VZN.

Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 23 000 ľudí.