piatok, 29 septembra, 2023
Domov Nezaradené BBSK a Slovenský olympijský a športový výbor budú približovať mladým olympijské hodnoty

BBSK a Slovenský olympijský a športový výbor budú približovať mladým olympijské hodnoty

Zdroj: TS BBSK

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spoločne s Centrom voľného času JUNIOR budú aktívne spolupracovať pri organizácii a realizovaní vzdelávacích aktivít o športe či športových podujatí. Všetky tri inštitúcie podpísali Memorandum o spolupráci, podľa ktorého budú propagovať aktivity smerujúce k rozvoju telesnej výchovy a športu.

Memorandum o spolupráci podpísali v sídle Banskobystrického samosprávneho kraja župan Ján Lunter, prezident SOŠV Anton Siekel a riaditeľka CVČ JUNIOR Banská Bystrica Jarmila Lipková. Prvou významnou aktivitou medzi zainteresovanými stranami je spolupráca na Programe olympijskej výchovy (OVEP).

Jej základom je výchova v duchu piatich základných princípov olympizmu: radosť z vynaloženého úsilia, zmysel pre fair play, rešpekt k sebe samému a druhým, snaha o výnimočnosť, harmonický rozvoj tela, mysle a ducha. Spolupráca s BBSK je pre SOŠV prirodzená, keďže región Banskej Bystrice bude v roku 2022 dejiskom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže.

„Banskobystrický samosprávny kraj robí aktívne kroky k tomu, aby deti a mladí ľudia viac športovali. Krajské zastupiteľstvo nedávno schválilo koncepciu podpory športu, ktorá systémovo rozvíja zdravý pohyb detí. Podpis memoranda a výchova mladých k princípom olympizmu do tohto konceptu prirodzene zapadajú,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Program OVEP bol vytvorený s využitím najmodernejším pedagogických postupov, ktorým dominuje holistický prístup k vzdelávaniu. OVEP ponúka množstvo príležitostí na uplatnenie kreativity a rozmanitých talentov prostredníctvom širokej palety aktivít.

Obsahová flexibilita programu ponúka priestor aj na výchovu k ďalším kladným morálno-etickým hodnotám a k budovaniu charakteru mladých ľudí.

„Dnes je viac ako potrebné, aby sme olympijské hodnoty  priblížili pre mládež a aby ich aplikovala vo svojich životoch. SOŠV chce prostredníctvom svojich programov inšpirovať mladú generáciu k správnemu morálno-etickému správaniu sa prostredníctvom športu, ktorý je nástrojom rozvoja osobnosti i vzdelávania. Sme radi, že túto našu snahu podporí aj Banskobystrický samosprávny kraj a prostredníctvom Centra voľného času JUNIOR budeme šíriť olympijské hodnoty na stredných školách v tomto regióne,“ uviedol po podpise memoranda prezident SOŠV Anton Siekel.

Slovenský olympijský a športový výbor pripraví v spolupráci s CVČ – JUNIOR pre Banskobystrický samosprávny kraj sériu workshopov i besied, aj s úspešnými športovcami, pre študentov a žiakov škôl na rôzne témy týkajúce sa olympijskej výchovy i vzdelávania k hodnotám.

„Centrum voľného času JUNIOR sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a toto memorandum, reflektujúce na Európsky olympijský festival mládeže, môže naše neformálne vzdelávanie rozšíriť o novú tému, ktorou je olympijský duch a olympijské hodnoty a tie následne preniesť aj do stredných škôl v našom kraji. Dáva zároveň priestor na osobnostný rozvoj zamestnancov a učiteľov,“ povedala riaditeľka CVČ JUNIOR Jarmila Lipková.

- Advertisment -

Najčítanejšie

BBSK spustil prípravu desiatky očkovacích centier s kapacitou minimálne 500 zaočkovaných denne

Zdroj: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s primátormi vytypoval doposiaľ desiatku lokalít pre zriadenie očkovacích centier s kapacitou minimálne 500...

Pred 30 rokmi transplantovali v Banskej Bystrici prvú obličku

Zdroj: FNsPFDR Koncom januára 1991 sa v Banskej Bystrici uskutočnila prvá transplantácia - transplantácia obličky. Aj napriek zložitej pandemickej...

Kraj je pripravený nasadiť na očkovanie 25 tímov

Banskobystrický samosprávny kraj ponúkol pred viac ako týždňom pomoc štátu s čo najrýchlejším zaočkovaním širokej verejnosti proti ochoreniu COVID-19. Dohodnúť sa mu do...

BBSK vyzýva prostredníctvom letáku občanov, aby neriskovali, že nakazia iných

Zdroj: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj pripravil letáky, ktoré vyzývajú ľudí k dodržiavaniu všetkých platných opatrení aj po obdržaní negatívneho...