Zdroj: Banská Bystrica/FB Ján Nosko

Hovorí sa, že srdcom Slovenska je práve naše mesto. Tentokrát by sa mohla stať nielen srdcom našej malebnej krajiny, ale celej Európy – Banská Bystrica sa totiž uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Mesto pod Urpínom už niekoľko mesiacov aktívne pripravuje podklady k podaniu prihlášky. Na tomto projekte pracujú zamestnanci mestského úradu, BBSK, Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela a ďalší externí odborníci.

Hlavným koordinátorom projektu EHMK 2026 Banská Bystrica je Richard Kitta, prorektor Akadémie umení. Nakoľko projekt musí byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie rozvoja mesta Banská Bystrica na nasledujúce roky, pre celý tím je to veľká výzva, a to  najmä v súčasnej neľahkej situácii.

Banská Bystrica bola v minulosti centrom diania. Spájala svet, cesty, ľudí a rôzne kultúry. A predsa, niekoľko rokov späť sa uchádzala o prvý titul EHMK na Slovensku. Neúspešne? To nie je prekážkou. Nenechala sa odradiť neúspechom, a skúša to znova. Veríme v bohatú kultúru a pestré možnosti.

Po titule Európske mesto športu, ktorým sa Banská Bystrica hrdila v roku 2017, samospráva intenzívne pracuje na svojej kandidatúre pre zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Mesto Banská Bystrica zároveň spúšťa oficiálnu web stránku: www.bb2026.sk, prostredníctvom ktorej sa môžu do projektu zapojiť so svojimi postrehmi, nápadmi alebo vlastným projektmi aj Banskobystričania.

Európska únia vďaka svojej iniciatíve EHMK pomohla množstvu miest zregenerovať a rozbehnúť kultúrny život, posilniť imidž, prepojiť komunity, vylepšiť infraštruktúru a podporiť cestovný ruch. Poskytla priestor na rast. Tento projekt Európskej únie má za cieľ nielen oslavovať pestrý kultúrny život v Európe, ale aj poukázať na jeho rôznorodosť a zdôrazňovať myšlienku zblíženia európskych národov.

Širšia a odborná verejnosť nám môže priamo poslať svoj projekt alebo nápad, a stať sa tak tvorcom kultúrneho života v Banskej Bystrici. Zapojiť sa môže ktokoľvek s návrhom na zlepšenie umeleckého a  kultúrneho života v meste. Očakávame, že dostaneme aj podnety a tipy na to, čo ľuďom v banskobystrickom kultúrnom programe chýba. Všetky získané postrehy zároveň poputujú do zásobníka nápadov a ideových zámerov a môžu sa stať súčasťou Koncepcie kultúry nášho mesta na nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Miroslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Ján Nosko o EHMK 2026 na svojom FB profile. Foto: FB Post/Ján Nosko